Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

# [[Δάσος]] σε έλος γλυκού νερού
# Τυρφώδεις [[γαίες]] ή έλη με [[τύρφη|τυρφώδη]] πυθμένα
# Αλπικοί υγρότοποι και υγρότοποι [[τούνδρα]]ςυγρότοπυ
# ι [[τούνδρα]]ς
# [[Πηγή νερου|Πηγές]] γλυκού νερού, [[όαση|οάσεις]]
# Γεωθερμικοί υγροβιότοποι
Ανώνυμος χρήστης