Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μικροφύκη και προβιοτική δράση»

 
Προβιοτικά βακτήρια που αποικίζουν τον εντερικό βλεννογόνο όπως το στέλεχος ''Bifidobacterium lactis'' Bb12 και το ''Lactobacillus rhamnosus'' GG έχουν την ικανότητα να συνδέονται με την μικροκυστίνη – LR διευκολύνοντας την απομάκρυνση της από το νερό<ref name="sixth" />. Πιο συγκεκριμένα, το ''Bifidobacterium lactis'' Bb12 αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από το ''Lactobacillus rhamnosus'' GG, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αφαίρεσης (46%) παρατηρήθηκε σε απενεργοποιημένα με θερμότητα ''Lactobacillus rhamnosus'' GG<ref name="sixth" />. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα απενεργοποιημένα με θερμότητα βακτήρια ήταν πιο αποδοτικά από τα ζωντανά στην αφαίρεση της μικροκυστίνης – LR, δείχνοντας ότι ο [[μεταβολισμός]] τους δεν εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία<ref name="sixth" />. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να δώσουν μια ώθηση στην έρευνα για την απομόνωση προβιοτικών με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων των [[κυανοτοξίνες|κυανοτοξινών]] που μπορεί να βρεθούν στο πόσιμο νερό στους ανθρώπους και τα ζώα <ref name="sixth" />. Σύμφωνα με αποτελέσματα της Nybom και συνεργατών (2007)<ref name="seventh"> Nybom, S., Salminen, S. and Meriluoto, J. (2007). Removal of microcystin-LR by strains of metabolically active probiotic bacteria. FEMS Microbiology Letters, 270(1), pp.27-33.</ref> ζωντανά στελέχη ''Lactobacillus rhamnosus'' GG και LC-705, ''Bifidobacterium longum'' 46, ''Bifidobacterium lactis'' 420 και ''Bifidobacterium lactis'' Bb12 εμφανίζουν ικανότητα αφαίρεσης μικροκυστίνης-LR μεταξύ 45% και 65%. Αντίθετα, τα ίδια βακτήρια μετά από λυοφιλίωση μπορούσαν να αφαιρέσουν μόνο 10-20% της μικροκυστίνης-LR<ref name="seventh" />.
 
=== Βιβλιογραφία ===
<references />
 
63

επεξεργασίες