Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τράπεζα»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Υπάρχουν διάφορα είδη τραπεζών:
* [[Κεντρική Τράπεζα]]: Είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική και μπορεί να είναι ''ο δανειστής της τελευταίας λύσης'' σε περίπτωση κρίσης. Χρεώνεται συχνά με τον έλεγχο της διάθεσης του χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος. Παραδείγματα κεντρικών τραπεζών είναι η [[Τράπεζα της Ελλάδος]], η [[Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα]] και η [[Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ]].
* [[Εμπορική τράπεζα]]: Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για μια κανονική τράπεζα για να τη διακρίνει από μια τράπεζα επενδύσεων. Μιας και αυτές οι δύο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να λειτουργούν κάτω από χωριστή ιδιοκτησία, ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο "εμπορική τράπεζα" για να αναφερθούν σε μια τράπεζα ή ένα τμήμα τράπεζας που ασχολείται κυρίως με εταιρίεςεταιρείες ή μεγάλες επιχειρήσεις.
* [[Επενδυτική τράπεζα]]: Δίνει [[Εγγυητική επιστολή|εγγυητικές επιστολές]] για πώληση [[Μετοχή (οικονομία)|μετοχών]] και [[Χρεόγραφο|χρεογράφων]] και συμβουλεύουν για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.
. Παραδείγματα τραπεζών επενδύσεων είναι οι [[Goldman Sachs]], η J.P. Morgan των [[ΗΠΑ]], η [[Nomura Securities]] της [[Ιαπωνία]]ς.
* [[Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο]]: Είναι ταμιευτήρια που συνδέονται με τα εθνικά ταχυδρομικά συστήματα. Η Ιαπωνία και η Γερμανία είναι παραδείγματα των χωρών με τα προεξέχοντα ταχυδρομικά ταμιευτήρια.
* [[Private Banking|Ιδιωτική Τράπεζα]]: Ασχολείται με λογαριασμούς μεγάλων πελατών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
* ''Corporate Banking'': Το Corporate Banking έχει ως αντικείμενο τα τραπεζικά προϊόντα που αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και εταιρίεςεταιρείες.
* ''Συνεταιριστικές'': Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτοβουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων.
 
== Τραπεζικό δίκαιο ==
{{κύριο|Τραπεζικό δίκαιο}}
Το Τραπεζικό Δίκαιο που αποτελεί κλάδο του Εμπορικού Δικαίου ορίζει ως απαραίτητο κεφάλαιο για την σύσταση μίας τράπεζας τα 5.000.000 ευρώ. Επίσης η νομική μορφή της τράπεζας είναι η Ανώνυμη ΕταιρίαΕταιρεία κατά αναγκαστικό δίκαιο εκτός από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις των συνεταιριστικών τραπεζών. Όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να διατηρούν ένα αποθεματικό δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων που δέχονται ως καταθέσεις δεν δύνανται να το χορηγήσουν ως δάνεια για λόγους ασφαλείας (για την κάλυψη υπέρμετρων αναλήψεων των πελατών της και την αποφυγή έκτακτων περιπτώσεων έλλειψης ρευστότητας).
 
Οι τράπεζες όμως δεν είναι ανεξέλεγκτες στον καθορισμό των επιτοκίων και της πολιτικής των χορηγήσεων και καταθέσεων τους. Λόγω της πολύ μεγάλης ισχύος τους, οι γενικές κατευθύνσεις δίνονται από διατάξεις και νόμους καθώς και από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.
Ανώνυμος χρήστης