Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και οργανισμοί: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων