Αρχίδαμος

Έγινε μέλος στο 4 Μαΐου 2006
μ
λιγότερα πλαίσια-θένκια Μπαντ
μ (λιγότερα πλαίσια-θένκια Μπαντ)
{| style="text-align: left; float: align=center; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 600px; border: #FFA500 solid 5px; clear: center"
|-
| style="background-color:#00A86BFFE496;" |
 
<blockquote>
 
|}
 
 
 
 
 
 
<center>
{| style="float: align=left; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 600px; border: #00A86B solid 5px; clear: left"
|-
| style="background-color:#FFA500;" |
 
<blockquote>
{{Πολυτονικό|<big><b>Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν και ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιῶν.<br> Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσω αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·</big></b>}}
</blockquote>
<blockquote>
{{Πολυτονικό|<big><b>ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·<br> κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ,<br> ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.</big></b>}}<br>
</blockquote>
<blockquote>
{{Πολυτονικό|''(Ψαλμός ΡΛϚ)''}}
</blockquote>
|}
</center>
 
 
7.278

επεξεργασίες