Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δοκιμασία X2»

: Γίνεται η υπόθεση ότι το δείγμα έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος. Εάν μια χ τετράγωνο δοκιμή διεξάγεται σε ένα δείγμα με μικρό μέγεθος, τότε το τεστ θα αποδώσει ένα ανακριβές συμπέρασμα. Ο ερευνητής, χρησιμοποιώντας το χ τετράγωνο τεστ σε μικρά δείγματα, θα μπορούσε να καταλήξει σε [[Σφάλματα τύπου Α και Β|σφάλμα τύπου Β]].
; Ποσοστό Αναμενόμενων Συχνοτήτων
: Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων που είναι μικρότερες από το 5, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% και καμιά συχνότητα ίση με 0. Όταν η υπόθεση αυτή δεν πληρείται, εφαρμόζεται η διόρθωση του Yates. Εάν παραβιάζεται αυτή η προϋπόθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος Fisher.
; Ανεξαρτησία
: Γίνεται η υπόθεση ότι οι παρατηρήσεις είναι πάντα ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι το χ τετράγωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συσχετιζόμενων δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεστ του McNemar.
45

επεξεργασίες