Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δοκιμασία X2»

Επίσης θεωρούμε ο,τι ένα  [[χ²-τεστ]] είναι ένα τεστ στο οποίο η κατανομή [[δειγματοληψίας]] (αν ισχύει η [[μηδενική υπόθεση]]) μπορεί να προσεγγίσει , όσο εμείς επιθυμούμε ,μια[[ χ² κατανομή]] μεγαλώνοντας το μέγεθος του δείγματος αρκετά. Τα [[χ² - τεστ]] μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν αν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων συχνοτήτων και των παρατηρούμενων συχνοτήτων σε μια ή περισσότερες κατηγορίες. Μήπως ο αριθμός των ατόμων ή αντικειμένων που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία διαφέρουν σημαντικά από τον αριθμό που θα περιμέναμε; Είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και των παρατηρούμενων συχνοτήτων επηρεασμένη από την διακύμανση της δειγματοληψίας, ή είναι μια πραγματική διαφορά;
 
== Προϋποθέσεις Ελέγχου Ανεξαρτησίας==
Οι προϋποθέσεις για να είναι αξιόπιστοαξιόπιστος τοο τεστέλεγχος ανεξαρτησίας χ τετράγωνο είναι:
; [[Τυχαίο δείγμα]]
: Το δείγμα δεδομένων είναι μια τυχαία δειγματοληψία από έναν πληθυσμό, όπου κάθε παρατήρηση έχει ίση πιθανότητα επιλογής. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές του ελέγχου για πολύπλοκα δείγματα, στα οποία τα δεδομένα έχουν βάρη καθώς και παραλλαγές στις οποίες έχει γίνει σκόπιμη δειγματοληψία.
45

επεξεργασίες