Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου»

==Νικητές και υποψήφιοι==
 
{| class="wikitable"
|+ Table key
|-
| style="background:#FAEB86; height:20px; width:20px"|{{double dagger|alt=Award winner}}
| Indicates the winner
|}
{| class="wikitable sortable" rowspan=2 style="text-align: center;" border="2" cellpadding="4"
|-
!scope="col" style="width:8%;" | Year
!scope="col" style="width:30%;"| Actress
!scope="col" style="width:30%;"| Film
!scope="col" style="width:30%;"| Character Name
!scope="col" style="width:2%;" class="unsortable"|{{Abbr|Ref.|Reference}}
|-
! scope="row" rowspan=3 style="text-align:center" | [[1927 in film|1927]]/[[1928 in film|28]] <br /><small>[[1st Academy Awards|(1st)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Gaynor|[[Janet Gaynor]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[7th Heaven (1927 film)|7th Heaven]]''<br />''[[Street Angel (1928 film)|Street Angel]]''<br />''[[Sunrise: A Song of Two Humans]]''
| style="background:#FAEB86" | Diane<br />Angela<br />The Wife
|rowspan=3|<ref name="Oscars1">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1929|title=The 1st Academy Awards (1929) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dresser|[[Louise Dresser]]}}
| {{sort|Ship|''[[A Ship Comes In]]''}}
| {{sort|Pleznik|Mrs. Pleznik}}
|-
| {{sort|Swanson|[[Gloria Swanson]]}}
| ''[[Sadie Thompson]]''
| {{sort|Thompson|Sadie Thompson}}
|-
! scope="row" rowspan=6 style="text-align:center" | [[1928 in film|1928]]/[[1929 in film|29]]<br /><small>[[2nd Academy Awards|(2nd)]]</small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Pickford|[[Mary Pickford]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Coquette (film)|Coquette]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Besant|Norma Besant}}
|rowspan=6|<ref name="Oscars2">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1930 |title=The 2nd Academy Awards (1930) Nominees and Winners |accessdate=August 27, 2013|publisher= Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Chatterton|[[Ruth Chatterton]]}}
| ''[[Madame X (1929 film)|Madame X]]''
| {{sort|Floriot|Jacqueline Floriot}}
|-
| {{sort|Compson|[[Betty Compson]]}}
| {{sort|Barker|''[[The Barker]]''}}
| Carrie
|-
| {{sort|Eagels|[[Jeanne Eagels]]}}
| {{sort|Letter|''[[The Letter (1929 film)|The Letter]]''}}
| {{sort|Crosbie|Leslie Crosbie}}
|-
| {{sort|Griffith|[[Corinne Griffith]]|}}
| {{sort|Divine|''[[The Divine Lady]]''}}
| [[Emma, Lady Hamilton|Emma Hamilton]]
|-
| {{sort|Love|[[Bessie Love]]}}
| {{sort|Broadway|''[[The Broadway Melody]]''}}
| {{sort|Mahoney|Hank Mahoney}}
|-
! scope="row" rowspan=6 style="text-align:center" | [[1929 in film|1929]]/[[1930 in film|30]] <br /><small>[[3rd Academy Awards|(3rd)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}{{ref label|Shearer|A|1}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[The Divorcee]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Martin|Jerry Bernard Martin}}
|rowspan=6|<ref name="Oscars3">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1931 |title=The 3rd Academy Awards (1931) Nominees and Winners |accessdate=August 27, 2013|publisher= Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Carroll|[[Nancy Carroll]]}}
| {{sort|Devil's|''[[The Devil's Holiday]]''}}
| {{sort|Hobart|Hallie Hobart}}
|-
| {{sort|Chatterton|[[Ruth Chatterton]]}}
| ''[[Sarah and Son]]''
| {{sort|Storm|Sarah Storm}}
|-
| {{sort|Garbo|[[Greta Garbo]]}} {{ref label|Shearer|A|2}}
| ''[[Anna Christie (1930 film)|Anna Christie]]''<br />''[[Romance (1930 film)|Romance]]''
| {{sort|Christie|Anna Christie}}<br />Madame Rita Cavallini
|-
|{{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}}
|''[[Their Own Desire]]''
|{{sort|Marlett|Lucia Marlett}}
|-
| {{sort|Swanson|[[Gloria Swanson]]}}
| {{sort|Trespasser|''[[The Trespasser]]''}}
| {{sort|Donnell|Marion Donnell}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1930 in film|1930]]/[[1931 in film|31]] <br /><small>[[4th Academy Awards|(4th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Dressler|[[Marie Dressler]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Min and Bill]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Divot|Min Divot}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars4">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1932|title=The 4th Academy Awards (1932) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dietrich|[[Marlene Dietrich]]}}
| ''[[Morocco (1930 film)|Morocco]]''
| {{sort|Jolly|Mademoiselle Amy Jolly}}
|-
| {{sort|Dunne|[[Irene Dunne]]}}
| ''[[Cimarron (1931 film)|Cimarron]]''
| {{sort|Cravat|Sabra Cravat}}
|-
| {{sort|Harding|[[Ann Harding]]}}
| ''[[Holiday (1930 film)|Holiday]]''
| {{sort|Seton|Linda Seton}}
|-
| {{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}}
| {{sort|Soul|''[[A Free Soul]]''}}
| {{sort|Ashe|Jan Ashe}}
|-
! scope="row" rowspan=3 style="text-align:center" | [[1931 in film|1931]]/[[1932 in film|32]] <br /><small>[[5th Academy Awards|(5th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Hayes|[[Helen Hayes]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Sin|''[[The Sin of Madelon Claudet]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Claudet|Madelon Claudet}}
|rowspan=3|<ref name="Oscars5">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1933|title=The 5th Academy Awards (1933) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dressler|[[Marie Dressler]]}}
| ''[[Emma (1932 film)|Emma]]''
| {{sort|Smith|Emma Thatcher Smith}}
|-
| {{sort|Fontanne|[[Lynn Fontanne]]}}
| {{sort|Guardsman|''[[The Guardsman]]''}}
| {{sort|Actress|The Actress}}
|-
! scope="row" rowspan=3 style="text-align:center" | [[1932 in film|1932]]/[[1933 in film|33]] <br /><small>[[6th Academy Awards|(6th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Morning Glory (1933 film)|Morning Glory]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Lovelace|Eva Lovelace}}
|rowspan=3|<ref name="Oscars6">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1934|title=The 6th Academy Awards (1934) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Robson|[[May Robson]]}}
| ''[[Lady for a Day]]''
| Apple Annie
|-
| {{sort|Wynyard|[[Diana Wynyard]]}}
| ''[[Cavalcade (1933 film)|Cavalcade]]''
| {{sort|Marryot|Jane Marryot}}
|-
! scope="row" rowspan=4 style="text-align:center" | [[1934 in film|1934]] <br /><small>[[7th Academy Awards|(7th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Colbert|[[Claudette Colbert]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[It Happened One Night]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Andrews|Ellie Andrews}}
|rowspan=4|<ref name="Oscars7">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1935|title=The 7th Academy Awards (1935) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Moore|[[Grace Moore]]}}
| ''[[One Night of Love]]''
| {{sort|Barrett|Mary Barrett}}
|-
| {{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}}
| {{sort|Barretts|''[[The Barretts of Wimpole Street (1934 film)|The Barretts of Wimpole Street]]''}}
| {{sort|Barrett|[[Elizabeth Barrett Browning|Elizabeth Barrett]]}}
|-
| {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}} {{ref label|Davis|B}}
| ''[[Of Human Bondage (1934 film)|Of Human Bondage]]''
| {{sort|Rogers|Mildred Rogers}}
|-
! scope="row" rowspan=6 style="text-align:center" | [[1935 in film|1935]] <br /><small>[[8th Academy Awards|(8th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Dangerous (film)|Dangerous]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Heath|Joyce Heath}}
|rowspan=6|<ref name="Oscars8">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1936|title=The 8th Academy Awards (1936) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Bergner|[[Elisabeth Bergner]]}}
| ''[[Escape Me Never (1935 film)|Escape Me Never]]''
| {{sort|Jones|Gemma Jones}}
|-
| {{sort|Colbert|[[Claudette Colbert]]}}
| ''[[Private Worlds]]''
| {{sort|Everest|Jane Everest}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}}
| ''[[Alice Adams (film)|Alice Adams]]''
| {{sort|Adams|Alice Adams}}
|-
| {{sort|Hopkins|[[Miriam Hopkins]]}}
| ''[[Becky Sharp (film)|Becky Sharp]]''
| {{sort|Sharp|[[Becky Sharp (character)|Becky Sharp]]}}
|-
| {{sort|Oberon|[[Merle Oberon]]}}
| {{sort|Dark|''[[The Dark Angel (1935 film)|The Dark Angel]]''}}
| {{sort|Vane|Kitty Vane}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1936 in film|1936]] <br /><small>[[9th Academy Awards|(9th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Rainer|[[Luise Rainer]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Great|''[[The Great Ziegfeld]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Held|[[Anna Held]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars9">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1937|title=The 9th Academy Awards (1937) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher= Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dunne|[[Irene Dunne]]}}
| ''[[Theodora Goes Wild]]''
| Theodora Lynn
|-
| {{sort|George|[[Gladys George]]}}
| ''[[Valiant Is the Word for Carrie]]''
| {{sort|Snyder|Carrie Snyder}}
|-
| {{sort|Lombard|[[Carole Lombard]]}}
| ''[[My Man Godfrey]]''
| {{sort|Bullock|Irene Bullock}}
|-
| {{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}}
| ''[[Romeo and Juliet (1936 film)|Romeo and Juliet]]''
| [[Juliet|Juliet Capulet]]
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1937 in film|1937]] <br /><small>[[10th Academy Awards|(10th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Rainer|[[Luise Rainer]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Good|''[[The Good Earth (film)|The Good Earth]]''}}
| style="background:#FAEB86" | [[O-Lan]]
|rowspan=5|<ref name="Oscars10">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1938|title=The 10th Academy Awards (1938) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dunne|[[Irene Dunne]]}}
| {{sort|Awful|''[[The Awful Truth]]''}}
| {{sort|Warriner|Lucy Warriner}}
|-
| {{sort|Garbo|[[Greta Garbo]]}}
| ''[[Camille (1936 film)|Camille]]''
| {{sort|Gautier| Marguerite Gautier}}
|-
| {{sort|Gaynor|[[Janet Gaynor]]}}
| {{sort|Star|''[[A Star Is Born (1937 film)|A Star Is Born]]''}}
| {{sort|Blodgett|Esther Victoria Blodgett / Vicki Lester}}
|-
| {{sort|Stanwyck|[[Barbara Stanwyck]]}}
| ''[[Stella Dallas (1937 film)|Stella Dallas]]''
| {{sort|Dallas|Stella Martin Dallas}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1938 in film|1938]] <br /><small>[[11th Academy Awards|(11th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Jezebel (film)|Jezebel]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Marsden|Julie Marsden}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars11">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1939|title=The 11th Academy Awards (1939) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Bainter|[[Fay Bainter]]}}
| ''[[White Banners]]''
| {{sort|Parmalee|Hannah Parmalee}}
|-
| {{sort|Hiller|[[Wendy Hiller]]}}
| ''[[Pygmalion (1938 film)|Pygmalion]]''
| {{sort|Doolittle|[[Eliza Doolittle]]}}
|-
| {{sort|Shearer|[[Norma Shearer]]}}
| ''[[Marie Antoinette (1938 film)|Marie Antoinette]]''
| {{sort|Antoinette|[[Marie Antoinette]]}}
|-
| {{sort|Sullavan|[[Margaret Sullavan]]}}
| ''[[Three Comrades (film)|Three Comrades]]''
| {{sort|Hollmann|Patricia 'Pat' Hollmann}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1939 in film|1939]] <br /><small>[[12th Academy Awards|(12th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | [[Βίβιαν Λι]] {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Όσα παίρνει ο άνεμος (ταινία)|Όσα παίρνει ο άνεμος]]''
| style="background:#FAEB86" | [[Σκάρλετ Ο'Χάρα]]
|rowspan=5|<ref name="Oscars12">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1940|title=The 12th Academy Awards (1940) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| [[Μπέτι Ντέιβις]]
| ''[[Το λυκόφως μιας ζωής]]''
| {{sort|Traherne|Judith Traherne}}
|-
| [[Αϊρίν Νταν]]
| ''[[Ο Πόνος της Αγάπης]]''
| {{sort|McKay|Terry McKay}}
|-
| {{sort|Garbo|[[Γκρέτα Γκάρμπο]]}}
| ''[[Νινότσκα]]''
| {{sort|Ivanoff|Nina Yakushova 'Ninotchka' Ivanoff}}
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| ''[[Goodbye, Mr. Chips (1939 film)|Goodbye, Mr. Chips]]''
| Katherine Bridges
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1940 in film|1940]] <br /><small>[[13th Academy Awards|(13th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Rogers|[[Ginger Rogers]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Kitty Foyle (film)|Kitty Foyle]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Foyle|Kitty Foyle}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars13">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1941|title=The 13th Academy Awards (1941) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| [[Μπέτι Ντέιβις]]
| [[Το Γράμμα (ταινία 1940)|Το Γράμμα]]''
| {{sort|Crosbie|Leslie Crosbie}}
|-
| [[Τζόαν Φοντέιν]]
| ''[[Ρεβέκκα (ταινία 1940)|Ρεβέκκα]]''
| {{sort|de Winter|The Second Mrs. de Winter}}
|-
| [[Κάθριν Χέπμπορν]]
| ''[[Κοινωνικά σκάνδαλα]]''}}
| {{sort|Lord|Tracy Lord}}
|-
| {{sort|Scott|[[Μάρθα Σκοτ]]}}
| ''[[Our Town (1940 film)|Our Town]]''
| {{sort|Webb|Emily Webb}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1941 in film|1941]] <br /><small>[[14th Academy Awards|(14th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Fontaine|[[Joan Fontaine]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Suspicion (1941 film)|Suspicion]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Aysgarth|Lina McLaidlaw Aysgarth}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars14">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1942|title=The 14th Academy Awards (1942) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}}
| {{sort|Little|''[[The Little Foxes (film)|The Little Foxes]]''}}
| {{sort|Giddens|Regina Giddens}}
|-
| {{sort|de Havilland|[[Olivia de Havilland]]}}
| ''[[Hold Back the Dawn]]''
| {{sort|Brown|Emmy Brown}}
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| ''[[Blossoms in the Dust]]''
| {{sort|Gladney|[[Edna Gladney]]}}
|-
| {{sort|Stanwyck|[[Barbara Stanwyck]]}}
| ''[[Ball of Fire]]''
| {{sort|O'Shea|Katherine 'Sugarpuss' O'Shea}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1942 in film|1942]] <br /><small>[[15th Academy Awards|(15th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Mrs. Miniver (film)|Mrs. Miniver]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Miniver|[[Mrs. Miniver|Kay Miniver]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars15">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1943|title=The 15th Academy Awards (1943) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}}
| ''[[Now, Voyager]]''
| {{sort|Vale|Charlotte Vale}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}}
| ''[[Woman of the Year]]''
| {{sort|Harding|Tess Harding}}
|-
| {{sort|Russell|[[Rosalind Russell]]}}
| ''[[My Sister Eileen]]''
| {{sort|Sherwood|[[Ruth McKenney|Ruth Sherwood]]}}
|-
| {{sort|Wright|[[Teresa Wright]]}}
| {{sort|Pride|''[[The Pride of the Yankees]]''}}
| {{sort|Gerhig|[[Lou Gehrig|Eleanor Twitchell Gehrig]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1943 in film|1943]] <br /><small>[[16th Academy Awards|(16th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Jones|[[Jennifer Jones]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Song|''[[The Song of Bernadette (film)|The Song of Bernadette]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Soubirous|[[Bernadette Soubirous]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars16">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1944|title=The 16th Academy Awards (1944) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Arthur|[[Jean Arthur]]}}
| {{sort|More|''[[The More the Merrier]]''}}
| {{sort|Milligan|Constance "Connie" Milligan}}
|-
| {{sort|Bergman|[[Ingrid Bergman]]}}
| ''[[For Whom the Bell Tolls (film)|For Whom the Bell Tolls]]''
| María
|-
| {{sort|Fontaine|[[Joan Fontaine]]}}
| {{sort|Constant|''[[The Constant Nymph (1943 film)|The Constant Nymph]]''}}
| {{sort|Sanger|Tessa Sanger}}
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| ''[[Madame Curie (film)|Madame Curie]]''
| {{sort|Curie|[[Marie Curie]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1944 in film|1944]] <br /><small>[[17th Academy Awards|(17th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Bergman|[[Ingrid Bergman]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Gaslight (1944 film)|Gaslight]]''
| style="background:#FAEB86" | Paula Alquist Anton
|rowspan=5|<ref name="Oscars17">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1945|title=The 17th Academy Awards (1945) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Colbert|[[Claudette Colbert]]}}
| ''[[Since You Went Away]]''
| {{sort|Hilton|Anne Hilton}}
|-
| {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}}
| ''[[Mr. Skeffington]]''
| {{sort|Trellis| Fanny Trellis}}
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| ''[[Mrs. Parkington]]''
| {{sort|Parkington|Susie 'Sparrow' Parkington}}
|-
| {{sort|Stanwyck|[[Barbara Stanwyck]]}}
| ''[[Double Indemnity (film)|Double Indemnity]]''
| {{sort|Dietrichson|[[Phyllis Dietrichson]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1945 in film|1945]] <br /><small>[[18th Academy Awards|(18th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Crawford|[[Joan Crawford]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Mildred Pierce (film)|Mildred Pierce]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Beragon|Mildred Pierce Beragon}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars18">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1946|title=The 18th Academy Awards (1946) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Bergman|[[Ingrid Bergman]]}}
| {{sort|Bells|''[[The Bells of St. Mary's]]''}}
| {{sort|Benedict|Mary Benedict}}
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| {{sort|Valley|''[[The Valley of Decision]]''}}
| {{sort|Rafferty|Mary Rafferty}}
|-
| {{sort|Jones|[[Jennifer Jones]]}}
| ''[[Love Letters (1945 film)|Love Letters]]''
| Singleton
|-
| {{sort|Tierney|[[Gene Tierney]]}}
| ''[[Leave Her to Heaven]]''
| {{sort|Harland|Ellen Berent Harland}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1946 in film|1946]] <br /><small>[[19th Academy Awards|(19th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|de Havilland|[[Olivia de Havilland]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[To Each His Own (film)|To Each His Own]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Norris|Josephine 'Jody' Norris}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars19">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1947|title=The 19th Academy Awards (1947) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Johnson|[[Celia Johnson]]}}
| ''[[Brief Encounter]]''
| {{sort|Jesson|Laura Jesson}}
|-
| {{sort|Jones|[[Jennifer Jones]]}}
| ''[[Duel in the Sun (film)|Duel in the Sun]]''
| {{sort|Chavez|Pearl Chavez}}
|-
| {{sort|Russell|[[Rosalind Russell]]}}
| ''[[Sister Kenny]]''
| {{sort|KEnny|[[Elizabeth Kenny]]}}
|-
| {{sort|Wyman|[[Jane Wyman]]}}
| {{sort|Yearling|''[[The Yearling (film)|The Yearling]]''}}
| {{sort|Baxter|Orry Baxter}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1947 in film|1947]] <br /><small>[[20th Academy Awards|(20th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Young|[[Loretta Young]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Farmer's|''[[The Farmer's Daughter (1947 film)|The Farmer's Daughter]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Holstrom|Katie Holstrom}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars20">{{cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1948|title=The 20th Academy Awards (1948) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher= Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Crawford|[[Joan Crawford]]}}
| ''[[Possessed (1947 film)|Possessed]]''
| {{sort|Howell|Louise Howell}}
|-
| {{sort|Hayward|[[Susan Hayward]]}}
| ''[[Smash-Up, the Story of a Woman]]''
| {{sort|Conway|[[Dixie Lee|Angelica Evans Conway]]}}
|-
| {{sort|McGuire|[[Dorothy McGuire]]}}
| ''[[Gentleman's Agreement]]''
| {{sort|Lacy|Kathy Lacy}}
|-
| {{sort|Russell|[[Rosalind Russell]]}}
| ''[[Mourning Becomes Electra (film)|Mourning Becomes Electra]]''
| {{sort|Mannon|Lavinia Mannon}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1948 in film|1948]] <br /><small>[[21st Academy Awards|(21st)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Wyman|[[Jane Wyman]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Johnny Belinda (1948 film)|Johnny Belinda]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|McDonald|Belinda McDonald}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars21">{{cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1949|title=The 21st Academy Awards (1949) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Bergman|[[Ingrid Bergman]]}}
| ''[[Joan of Arc (1948 film)|Joan of Arc]]''
| [[Joan of Arc]]
|-
| {{sort|de Havilland|[[Olivia de Havilland]]}}
| {{sort|Snake|''[[The Snake Pit]]''}}
| {{sort|Cunningham|[[Mary Jane Ward|Virginia Stuart Cunningham]]}}
|-
| {{sort|Dunne|[[Irene Dunne]]}}
| ''[[I Remember Mama (film)|I Remember Mama]]''
| {{sort|Hanson|Martha Hanson}}
|-
| {{sort|Stanwyck|[[Barbara Stanwyck]]}}
| ''[[Sorry, Wrong Number]]''
| {{sort|Stevenson|Leona Stevenson}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1949 in film|1949]] <br /><small>[[22nd Academy Awards|(22nd)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|de Havilland|[[Olivia de Havilland]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Heiress|''[[The Heiress]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Sloper|Catherine Sloper}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars22">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1950|title=The 22nd Academy Awards (1950) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher= Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Crain|[[Jeanne Crain]]}}
| ''[[Pinky (film)|Pinky]]''
| {{sort|Johnson|Patricia 'Pinky' Johnson}}
|-
| {{sort|Hayward|[[Susan Hayward]]}}
| ''[[My Foolish Heart (film)|My Foolish Heart]]''
| {{sort|Winters|Eloise Winters}}
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| ''[[Edward, My Son]]''
| {{sort|Boult|Evelyn Boult}}
|-
| {{sort|Young|[[Loretta Young]]}}
| ''[[Come to the Stable]]''
| Margaret
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1950]] <br /><small>[[Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 1950|(23η)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | [[Τζούντι Χόλιντεϊ]] {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Γεννημένη Χθες]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Dawn|Emma 'Billie' Dawn}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars23">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1951|title=The 23rd Academy Awards (1951) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| [[Αν Μπάξτερ]]
| ''[[Όλα για την Εύα]]''
| {{sort|Harrington|Eve Harrington}}
|-
| [[Μπέτι Ντέιβις]]
| ''[[Όλα για την Εύα]]''
| {{sort|Channing|Margo Channing}}
|-
| [[Έλινορ Πάρκερ]]
| ''[[Caged (1950 film)|Caged]]''
| {{sort|Allen|Marie Allen}}
|-
| {{sort|Swanson|[[Gloria Swanson]]}}
| ''[[Η Λεωφόρος της Δύσης]]''
| {{sort|Desmond|Norma Desmond}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1951]] <br /><small>[[Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 1951|(24η)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | [[Βίβιαν Λι]] {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Λεωφορείον ο Πόθος]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|DuBois|[[Blanche DuBois]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars24">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1952|title=The 24th Academy Awards (1952) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| [[Κάθριν Χέπμπορν]]
| ''[[Η Βασίλισσα της Αφρικής]]''
| {{sort|Sayer|Rose Sayer}}
|-
| {{sort|Parker|[[Eleanor Parker]]}}
| ''[[Detective Story (1951 film)|Detective Story]]''
| {{sort|McLeod|Mary McLeod}}
|-
| [[Σέλλεϊ Γουίντερς]]
| {{sort|Place|''[[Μια θέση στον ήλιο]]''}}
| {{sort|Tripp|[[Murder of Grace Brown|Alice Tripp]]}}
|-
| {{sort|Wyman|[[Jane Wyman]]}}
| {{sort|Blue|''[[The Blue Veil (1951 film)|The Blue Veil]]''}}
| {{sort|Mason|Louise Mason}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1952 in film|1952]] <br /><small>[[25th Academy Awards|(25th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Booth|[[Shirley Booth]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Come Back, Little Sheba (1952 film)|Come Back, Little Sheba]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Delaney|Lola Delaney}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars25">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1953|title=The 25th Academy Awards (1953) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Crawford|[[Joan Crawford]]}}
| ''[[Sudden Fear]]''
| {{sort|Hudson|Myra Hudson}}
|-
| {{sort|Davis|[[Bette Davis]]}}
| ''[[The Star (1952 film)|The Star]]''
| {{sort|Elliot|Margaret Elliot}}
|-
| {{sort|Harris|[[Julie Harris (American actress)|Julie Harris]]}}
| {{sort|Member|''[[The Member of the Wedding#Adaptations|The Member of the Wedding]]''}}
| {{sort|Addams|Frances 'Frankie' Addams}}
|-
| {{sort|Hayward|[[Susan Hayward]]}}
| ''[[With a Song in My Heart (film)|With a Song in My Heart]]''
| {{sort|Froman|[[Jane Froman]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1953 in film|1953]] <br /><small>[[26th Academy Awards|(26th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Hepburn|[[Audrey Hepburn]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Roman Holiday]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Ann|Princess Ann}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars26">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1954|title=The 26th Academy Awards (1954) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Caron|[[Leslie Caron]]}}
| ''[[Lili]]''
| {{sort|Daurier|Lili Daurier}}
|-
| {{sort|Gardner|[[Ava Gardner]]}}
| ''[[Mogambo]]''
| {{sort|Kelly|Eloise "Honey Bear" Kelly}}
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| ''[[From Here to Eternity]]''
| {{sort|Holmes|Karen Holmes}}
|-
| {{sort|McNamara|[[Maggie McNamara]]}}
| {{sort|Moon|''[[The Moon Is Blue]]''}}
| {{sort|O'Neill|Patty O'Neill}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1954 in film|1954]] <br /><small>[[27th Academy Awards|(27th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Kelly|[[Grace Kelly]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Country|''[[The Country Girl (1954 film)|The Country Girl]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Elgin|Georgie Elgin}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars27">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1955|title=The 27th Academy Awards (1955) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Dandridge|[[Dorothy Dandridge]]}}
| ''[[Carmen Jones (film)|Carmen Jones]]''
| {{sort|Jones|Carmen Jones}}
|-
| {{sort|Garland|[[Judy Garland]]}}
| {{sort|Star|''[[A Star Is Born (1954 film)|A Star Is Born]]''}}
| {{sort|Blodgett|Esther Victoria Blodgett / Vicki Lester}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Audrey Hepburn]]}}
| ''[[Sabrina (1954 film)|Sabrina]]''
| {{sort|Fairchild|Sabrina Fairchild}}
|-
| {{sort|Wyman|[[Jane Wyman]]}}
| ''[[Magnificent Obsession (1954 film)|Magnificent Obsession]]''
| {{sort|Phillips|Helen Phillips}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1955 in film|1955]] <br /><small>[[28th Academy Awards|(28th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Magnani|[[Anna Magnani]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Rose|''[[The Rose Tattoo (film)|The Rose Tattoo]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Rose|Serafina Delle Rose}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars28">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1955|title=The 28th Academy Awards (1956) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Hayward|[[Susan Hayward]]}}
| ''[[I'll Cry Tomorrow]]''
| {{sort|Roth|[[Lillian Roth]]}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}}
| ''[[Summertime (1955 film)|Summertime]]''
| {{sort|Hudson|Jane Hudson}}
|-
| {{sort|Jones|[[Jennifer Jones]]}}
| ''[[Love Is a Many-Splendored Thing (film)|Love is a Many-Splendored Thing]]''
| {{sort|Suyin|[[Han Suyin]]}}
|-
| {{sort|Parker|[[Eleanor Parker]]}}
| ''[[Interrupted Melody]]''
| [[Marjorie Lawrence]]
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1956 in film|1956]] <br /><small>[[29th Academy Awards|(29th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Bergman|[[Ingrid Bergman]] {{double dagger|alt=Award winner}}}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Anastasia (1956 film)|Anastasia]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Koreff|[[Anna Anderson|Anna Koreff]] / [[Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia|Anastasia]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars29">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1957|title=The 29th Academy Awards (1957) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Baker|[[Carroll Baker]]}}
| ''[[Baby Doll]]''
| Baby Doll Meighan
|-
| {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}}
| {{sort|Rainmaker|''[[The Rainmaker (1956 film)|The Rainmaker]]''}}
| {{sort|Curry|Lizzie Curry}}
|-
| {{sort|Kelly|[[Nancy Kelly]]}}
| {{sort|Bad|''[[The Bad Seed (1956 film)|The Bad Seed]]''}}
| {{sort|Penmark|Christine Penmark}}
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| {{sort|King|''[[The King and I (1956 film)|The King and I]]''}}
| {{sort|Leonowens|[[Anna Leonowens]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1957 in film|1957]] <br /><small>[[30th Academy Awards|(30th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Woodward|[[Joanne Woodward]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Three|''[[The Three Faces of Eve]]''}}
| style="background:#FAEB86" | {{sort|White|[[Chris Costner Sizemore|Eve White / Eve Black / Jane]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars30">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1958|title=The 30th Academy Awards (1958) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| ''[[Heaven Knows, Mr. Allison]]''
| Angela
|-
| {{sort|Magnani|[[Anna Magnani]]}}
| ''[[Wild Is the Wind]]''
| Gioia
|-
| {{sort|Taylor|[[Elizabeth Taylor]]}}
| ''[[Raintree County (film)|Raintree County]]''
| {{sort|Drake|Susanna Drake}}
|-
| {{sort|Turner|[[Lana Turner]]}}
| ''[[Peyton Place (film)|Peyton Place]]''
| {{sort|MacKenzie|[[Constance MacKenzie]]}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1958 in film|1958]] <br /><small>[[31st Academy Awards|(31st)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Hayward|[[Susan Hayward]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[I Want to Live!]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Graham|[[Barbara Graham]]}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars31">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1959|title=The 31st Academy Awards (1959) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| ''[[Separate Tables (film)|Separate Tables]]''
| {{sort|Railton|Sibyl Railton-Bell}}
|-
| {{sort|MacLaine|[[Shirley MacLaine]]}}
| ''[[Some Came Running (film)|Some Came Running]]''
| {{sort|Moorehead|Ginnie Moorehead}}
|-
| {{sort|Russell|[[Rosalind Russell]]}}
| ''[[Auntie Mame (film)|Auntie Mame]]''
| {{sort|Dennis|Mame Dennis}}
|-
| {{sort|Taylor|[[Elizabeth Taylor]]}}
| ''[[Cat on a Hot Tin Roof (film)|Cat on a Hot Tin Roof]]''
| {{sort|Pollitt|Margaret "Maggie the Cat" Pollitt}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1959 in film|1959]] <br /><small>[[32nd Academy Awards|(32nd)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Signoret|[[Simone Signoret]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Room at the Top (1959 film)|Room at the Top]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Aisgill|Alice Aisgill}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars32">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1960|title=The 32nd Academy Awards (1960) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Day|[[Doris Day]]}}
| ''[[Pillow Talk (film)|Pillow Talk]]''
| {{sort|Morrow|Jan Morrow}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Audrey Hepburn]]}}
| {{sort|Nun's|''[[The Nun's Story (film)|The Nun's Story]]''}}
| {{sort|van der Mal|[[Marie Louise Habets|Gabrielle van der Mal]]}}
|-
| {{sort|Hepburn|[[Katharine Hepburn]]}}
| ''[[Suddenly, Last Summer (film)|Suddenly, Last Summer]]''
| {{sort|Venable|Violet Venable}}
|-
| {{sort|Taylor|[[Elizabeth Taylor]]}}
| ''[[Suddenly, Last Summer (film)|Suddenly, Last Summer]]''
| {{sort|Holly|Catherine Holly}}
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1960 in film|1960]] <br /><small>[[33rd Academy Awards|(33rd)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Taylor|[[Elizabeth Taylor]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[BUtterfield 8]]''
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Wandrous|Gloria Wandrous}}
|rowspan=5|<ref name="Oscars33">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1961|title=The 33rd Academy Awards (1961) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Garson|[[Greer Garson]]}}
| ''[[Sunrise at Campobello]]''
| {{sort|Roosevelt|[[Eleanor Roosevelt]]}}
|-
| {{sort|Kerr|[[Deborah Kerr]]}}
| {{sort|Sundowners|''[[The Sundowners]]''}}
| {{sort|Carmody|Ida Carmody}}
|-
| {{sort|MacLaine|[[Shirley MacLaine]]}}
| {{sort|Apartment|''[[The Apartment]]''}}
| {{sort|Kubelik|Fran Kubelik}}
|-
| {{sort|Mercouri|[[Melina Mercouri]]}}
| ''[[Never on Sunday]]''
| Ilya
|-
! scope="row" rowspan=5 style="text-align:center" | [[1961 in film|1961]] <br /><small>[[34th Academy Awards|(34th)]] </small>
| style="background:#FAEB86" | {{sort|Loren|[[Sophia Loren]]}} {{double dagger|alt=Award winner}}
| style="background:#FAEB86" | ''[[Two Women]]''
| style="background:#FAEB86" | Cesira
|rowspan=5|<ref name="Oscars34">{{Cite news|url=http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1962|title=The 34th Academy Awards (1962) Nominees and Winners|accessdate=August 27, 2013|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}</ref>
|-
| {{sort|Hepburn|[[Audrey Hepburn]]}}
| ''[[Breakfast at Tiffany's (film)|Breakfast at Tiffany's]]''
| {{sort|Golightly|Holly Golightly / Lula Mae Barnes}}
|-
| {{sort|Laurie|[[Piper Laurie]]}}
| {{sort|Hustler|''[[The Hustler (film)|The Hustler]]''}}
| {{sort|Packard|Sarah Packard}}
|-
| {{sort|Page|[[Geraldine Page]]}}
| ''[[Summer and Smoke (film)|Summer and Smoke]]''
| {{sort|Winemiller|Alma Winemiller}}
|-
| {{sort|Wood|[[Natalie Wood]]}}
| ''[[Splendor in the Grass]]''
| {{sort|Loomis|Wilma Dean 'Deanie' Loomis}}
|}
===Δεκαετία 1990 ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
650

επεξεργασίες