Γλυκόλυση: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Δεν υπάρχει λόγος της αναφοράς του αγγλικού όρου μιας και η λέξη δεν προέρχεται απ αυτόν, και πρέπει να έγινε λάθος με την διυδροξυακετόνη
(Δεν υπάρχει λόγος της αναφοράς του αγγλικού όρου μιας και η λέξη δεν προέρχεται απ αυτόν, και πρέπει να έγινε λάθος με την διυδροξυακετόνη)
Με τον όρο '''γλυκόλυση''', (glycolysis), χαρακτηρίζεται γενικά η βιοχημική διεργασία της διάσπασης σακχάρων και ιδιαίτερα της [[γλυκόζη]]ς, εξ ου και η ονομασία της. Η γλυκόλυση αποτελεί το πρώτο στάδιο της [[κυτταρική αναπνοή|κυτταρικής αναπνοής]], ανεξάρτητα της αναγκαίας παρουσίας ή όχι [[οξυγόνο]]υ, που σημαίνει ότι η γλυκόλυση πραγματοποιείται τόσο στην [[αεροβική αναπνοή|αεροβική]] όσο και στην [[αναεροβική αναπνοή]], των κυττάρων. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, η γλυκόλυση λαμβάνει χώρα στο κυτοσόλιο.
 
Κατά τη γλυκόλυση η [[γλυκόζη]] μετατρέπεται σε δύο μόρια [[πυροσταφυλικό οξύ|πυροσταφυλικού οξέος]].
β) Η '''6-φωσφορική γλυκόζη''' ισομεριώνεται προς '''6-φωσφορική φρουκτόζη'''. Καταλύεται από την ''ισομεράση της φωσφογλυκόζης''.
 
γ) Η '''6-φωσφορική φρουκτόζη''' φωσφορυλιώνεται από την [[Τριφωσφορική αδενοσίνη|ATP]] για να σχηματίσει την '''1,6-διφωσφορική φρουκτόζη''', η οποία διασπάται σε '''3-φωσφορική διυδροξυακετόνη''' και σε '''3-φωσφορική γλυκεραλδεϋδη'''. Καταλύεται από την ''αλδολάση''.
 
*Στάδιο 2
α) Η '''3-φωσφορική διυδροξυακετόνη''' συνεχίζει την πορεία μόνο αν μετατραπεί σε μία '''3-φωσφορική γλυκεραλδεϋδη'''. Καταλύεται από την ''ισομεράση των φωσφορικών τριοζών''.
 
β) Τα δύο μόρια της '''3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης''', μετατρέπονται σε '''1,3-διφωσφογλυκερικό'''. Καταλύεται από την ''αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης''.
Ανώνυμος χρήστης