Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Νικόδημος ο Αγιορείτης»

==Βιβλιογραφία==
*Χαριλάου Σ.Τζώγα, Η περί μνημοσύνων έρις εν Αγίω Όρει κατά τον ΙΗ΄αιώνα, Θεσσαλονίκη 1969, (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής, Παράρτ. Αριθμ. 3). (http://phdtheses.ekt.gr, http://hdl.handle.net/10442/hedi/23473), (http://hippo.lib.uoa.gr), ([http://www.lib.auth.gr)Χρήστος http://www.lib.auth.gr)]
** [http://www.lib.auth.gr)Χρήστος Χρήστος] Κρικώνης, «Νικόδημος ο Αγιορείτης:περί των Νεομαρτύρων», στο: Πρακτικά Συνεδρίου (Θεσσ/ίκη 21-25 Μαΐου 1997),Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας Προοπτικές στη σημερινή Ευρώπη, Θεσσ/ίκη, 2000, σελ.97-105
*{{cite journal
|title=«Η συγγένεια του βιβλίου «Γυμνάσματα Πνευματικά» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου με το «Exercicos Spirituales» του Αγίου Ιγνατίου de Loyola»
33.628

επεξεργασίες