Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

έδωσα μια πιο πλήρη περιγραφή των δράσεων και του οράματος του Ιδρυματος
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ευθύνης και κοινωφελούς δράσης του ιδρυτή του, Πρόδρομου-Μποδοσάκη Αθανασιάδη, και έχει τις ρίζες του στην παράδοση της φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Διασποράς.
Το '''Ίδρυμα Μποδοσάκη''' συστάθηκε το 1972 από τον [[Μποδοσάκης Αθανασιάδης|Πρόδρομο Μποδοσάκη Αθανασιάδη]] και είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, που διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο. Στο Ίδρυμα αυτό, καινοφανή για την εποχή του θεσμό, ο Μποδοσάκης κατέλιπε όλη την περιουσία του μετά θάνατον.
Οι κύριοι στόχοι του Ιδρύματος είναι:
* Η προαγωγή της παιδείας στην Ελλάδα, ένα ακλόνητο όραμα της ζωής του Μποδοσάκη.
* Η προαγωγή της ιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα, κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων.
* Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 
'''Όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.'''
{{επέκταση}}
 
Οι δράσεις του Ιδρύματος  αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:
 
·        την προώθηση της παιδείας
 
·        την αναβάθμιση της υγείας
 
* Η·        την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 
·        την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών
 
'''Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η καινοτομία, η λογοδοσία και η αξιοπιστία.'''
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του.
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, εταιρείες και άλλα ιδρύματα να καταστούν δωρητές ή χορηγοί πρωτοβουλιών και δράσεων, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια, επιθυμώντας να διευρύνει το έργο του, το Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising), μέσω της πρωτοβουλίας Giving for Greece καθώς και της διαχείρισης προγραμμάτων τρίτων (re-granting).{{επέκταση}}
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
Ανώνυμος χρήστης