Πριαπάτιος της Παρθίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων