Ατμοσφαιρική φωταύγεια: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων