Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ναυπηγεία Ελευσίνας»

Η κοινωνική προσφορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας εστιάζεται στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων στην επιχείρηση. Έτσι εφαρμόζει πολιτική διευκολύνσεων και παροχών προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, φροντίζοντας μονίμως να προσφέρει αναβαθμισμένους όρους εργασίας. Η εταιρία διοργανώνει σε ετήσια βάση γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.
===Προστασία περιβάλλοντος===
Παρά το ότι η δραστηριότητα των Ναυπηγείων δεν εγκυμονεί κινδύνους στο περιβάλλον, η εταιρία έχει προβλέψει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης των στερεών και των ελάχιστων υγρών αποβλήτων. Έτσι τα υπολείμματα της ψηγματοβολής για τον καθαρισμό των ελασμάτων συλλέγονται και διατίθενται σε βιομηχανίες για δεύτερη χρήση. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βρίσκομαιβρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα, ειδικές ομάδες εργαζομένων όπως επίσης και ο εξοπλισμός για οποιαδήποτε απειλή. Τέλος σε μόνιμη επιφυλακή βρίσκονται ομάδες πυρασφάλειας για την προστασία των εγκαταστάσεων και των πλοίων που βρίσκονται σε αυτές.
 
==Δραστηριότητες==
Ανώνυμος χρήστης