Σύνορα του Γερμανικού Ράιχ πριν το 1938: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Εξαιτίας της συνέχειας του Γερμανικού Ράιχ στο διεθνές δίκαιο με τη μορφή της [[Δυτική Γερμανία|Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας]], αυτή έγειρε μέχρι τη [[Συνθήκη της Βαρσοβίας (1970)]] αξιώσεις επί των [[πρώην ανατολικά εδάφη της Γερμανίας|πρώην εδαφών της Γερμανίας]], τα οποία μετά τον διαμελισμό του Ράιχ ήταν επισήμως κάτω από πολωνική και σοβιετική διοίκηση. Με τη [[Γερμανική επανένωση]] το 1990 το γερμανικό ζήτημα των συνόρων θεωρείται πλέον λυμένο.
== Ιστορική ανασκόπηση ==
Η πραγματική ημερομηνία είναι ιστορικά ασήμαντη. Χρειαζόταν όμως ο διεθνώς αποδεκτός καθορισμός της έκτασης του Ράιχ, επειδή δεν αναγνωρίζονταν διεθνώς όλες οι εδαφικές επεκτάσεις του [[Ναζιστική Γερμανία|Γερμανικού Ράιχ]] πριν τον [[Β' Παγκόσμιος Πόλεμο|Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο]].<ref>[[Rudolf Laun]] (Hrsg.): ''Internationales Recht und Diplomatie''. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1963, S. 11&nbsp;f.</ref> Unstrittig war die Anfang 1935 nach einem [[Volksentscheid]] der Saar<ref>''Beschluß des Völkerbundsrates vom 17. Januar 1935 über die Durchführung des Volksentscheids im Saargebiet'' und ''Protokoll vom 1. März 1935 über die Wiedereinsetzung Deutschlands in die Regierung des Saargebietes'' (nach: ''Société des Nations, Journal Officiel'', 1935, S. 530)</ref> erfolgte Rückgliederung des [[Saargebiet]]s, das für 15 Jahre als [[Mandat (Völkerrecht)|Mandat]] des [[Völkerbund]]s von Deutschland abgetrennt gewesen war. Τα καθορισμένα σύνορα πριν την [[Άνσλους]] το Μάρτιο 1938 καθώς και u.&nbsp;a. πριν την ενσωμάτωση της [[Σουδητία]]ς την 1η Οκτωβρίου 1938 μετά τη [[Συμφωνία του Μονάχου]] του Γερμανικού Ράιχ αποτελούσαν τα διεθνώς αποδεκτά σύνορα της [[Gesamtdeutschland]].<ref>[[Klaus Stern (Rechtswissenschaftler)|Klaus Stern]], ''Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland'' – Band V, S.&nbsp;1964&nbsp;ff.</ref>