Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μαρία Α΄ της Αγγλίας»

(μισομεταφρασμένο)
 
== Παραπομπές ==
<references>
<ref name="odnb">
Ann Weikel: ''Mary I (1516–1558), queen of England and Ireland''. In: ''Oxford Dictionary of National Biography''. Oxford 2004-12
</ref>
<ref name="whitelock7">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 7
</ref>
<ref name="whitelock10">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 10
</ref>
<ref name="whitelock17">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 17
</ref>
<ref name="whitelock18">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 18
</ref>
<ref name="whitelock23">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 23
</ref>
<ref name="whitelock27">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 27
</ref>
<ref name="whitelock32">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 32
</ref>
<ref name="whitelock37">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 37
</ref>
<ref name="whitelock46">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 46
</ref>
<ref name="whitelock87">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 87
</ref>
<ref name="whitelock47">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 47
</ref>
<ref name="whitelock84">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 84
</ref>
<ref name="whitelock89">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 89
</ref>
<ref name="whitelock91">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 91
</ref>
<ref name="whitelock96">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 96
</ref>
<ref name="whitelock126">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 126
</ref>
<ref name="whitelock130">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 130
</ref>
<ref name="whitelock131">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 131
</ref>
<ref name="whitelock133">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 133
</ref>
<ref name="whitelock139">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 139
</ref>
<ref name="whitelock141">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 141
</ref>
<ref name="whitelock149">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 149
</ref>
<ref name="whitelock158">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 158
</ref>
<ref name="whitelock162">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 162
</ref>
<ref name="whitelock168">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 168
</ref>
<ref name="whitelock171">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 171
</ref>
<ref name="whitelock172">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 172
</ref>
<ref name="whitelock173">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 173
</ref>
<ref name="whitelock187">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 187
</ref>
<ref name="whitelock188">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 188
</ref>
<ref name="whitelock199">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 199
</ref>
<ref name="whitelock201">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 201
</ref>
<ref name="whitelock203">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 203
</ref>
<ref name="whitelock205">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 205
</ref>
<ref name="whitelock206">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 206
</ref>
<ref name="whitelock206a">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 206: "She believed what I have told her of his Highness’ qualities, and that your Majesty would ever show her kindness, observe the conditions that would safeguard the welfare of the country, be a good father to her as you had been in the past and more, now that you would be doubly her father and cause his highness to be a good husband to her."
</ref>
<ref name="whitelock211">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 211
</ref>
<ref name="whitelock224">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 224
</ref>
<ref name="whitelock229">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 229
</ref>
<ref name="whitelock266">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 266
</ref>
<ref name="whitelock265">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 265
</ref>
<ref name="whitelock273">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 273
</ref>
<ref name="whitelock282">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 282
</ref>
<ref name="whitelock284">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 284
</ref>
<ref name="whitelock286">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 286
</ref>
<ref name="whitelock287">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 287
</ref>
<ref name="whitelock288">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 288
</ref>
<ref name="whitelock295">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 295
</ref>
<ref name="whitelock296">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 296
</ref>
<ref name="whitelock297">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 297
</ref>
<ref name="whitelock299">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 299
</ref>
<ref name="whitelock300">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 300
</ref>
<ref name="whitelock302">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 302
</ref>
<ref name="whitelock304">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 304
</ref>
<ref name="whitelock305">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 305
</ref>
<ref name="whitelock309">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 309
</ref>
<ref name="whitelock310">
Anna Whitelock: ''Mary Tudor. England’s First Queen.'' Bloomsbury 2010, S. 310
</ref>
<ref name="porter13">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 13
</ref>
<ref name="porter251">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 251–252
</ref>
<ref name="porter256">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 256
</ref>
<ref name="porter257">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 257
</ref>
<ref name="porter261">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 261
</ref>
<ref name="porter291">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 291
</ref>
<ref name="porter292">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 292
</ref>
<ref name="porter321">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 321
</ref>
<ref name="porter334">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 334
</ref>
<ref name="porter327">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 327
</ref>
<ref name="porter338">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 338
</ref>
<ref name="porter370">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 370
</ref>
<ref name="porter371">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 371
</ref>
<ref name="porter372">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 372
</ref>
<ref name="porter373">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 373
</ref>
<ref name="porter374">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 374
</ref>
<ref name="porter375">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 375
</ref>
<ref name="porter376">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 376
</ref>
<ref name="porter377">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 377
</ref>
<ref name="porter392">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 392
</ref>
<ref name="porter395">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 395
</ref>
<ref name="porter418">
Linda Porter: ''Mary Tudor. The First Queen.'' Piatkus 2009, S. 418
</ref>
<ref name="prescott40">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 40
</ref>
<ref name="prescott41">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 41
</ref>
<ref name="prescott47">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 47
</ref>
<ref name="prescott50">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 50
</ref>
<ref name="prescott53">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 53
</ref>
<ref name="prescott57">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 57
</ref>
<ref name="prescott62">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 62
</ref>
<ref name="prescott63">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 63
</ref>
<ref name="prescott65">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 65
</ref>
<ref name="prescott69">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 69
</ref>
<ref name="prescott83">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 83
</ref>
<ref name="prescott86">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 86
</ref>
<ref name="prescott88">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 88
</ref>
<ref name="prescott178">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 178
</ref>
<ref name="prescott265">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 265
</ref>
<ref name="prescott352">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 352
</ref>
<ref name="prescott381">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 381
</ref>
<ref name="prescott382">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 382
</ref>
<ref name="prescott383">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 383
</ref>
<ref name="prescott386">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 386
</ref>
<ref name="prescott387">
H. F. M. Prescott: ''Mary Tudor. The Spanish Tudor.'' Phoenix 2003, S. 387
</ref>
<ref name="marshall96">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 96
</ref>
<ref name="marshall98">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 98
</ref>
<ref name="marshall103">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 103
</ref>
<ref name="marshall104">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 104
</ref>
<ref name="marshall105">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 105
</ref>
<ref name="marshall107">
Peter Marshall: ''Reformation England 1480-1642.'' Bloomsbury Academic 2011, S. 107
</ref>
<ref name="lisle107">
Leanda de Lisle: ''The Sisters who would be Queen. The Tragedy of Mary, Katherine and Lady Jane Grey''. Harper Press 2009, S. 107
</ref>
<ref name="lisle108">
Leanda de Lisle: ''The Sisters who would be Queen. The Tragedy of Mary, Katherine and Lady Jane Grey''. Harper Press 2009, S. 108
</ref>
<ref name="lisle127">
Leanda de Lisle: ''The Sisters who would be Queen. The Tragedy of Mary, Katherine and Lady Jane Grey''. Harper Press 2009, S. 127
</ref>
<ref name="ives157">
Eric Ives: ''Lady Jane Grey: A Tudor Mystery''. Wiley-Blackwell 2009, S. 157
</ref>
<ref name="ives192">
Eric Ives: ''Lady Jane Grey: A Tudor Mystery''. Wiley-Blackwell 2009, S. 192
</ref>
<ref name="ives202">
Eric Ives: ''Lady Jane Grey: A Tudor Mystery''. Wiley-Blackwell 2009, S. 202
</ref>
<ref name="dunn111">
Jane Dunn: ''Elizabeth and Mary. Cousins, Rivals, Queens''. London 2003, S. 111
</ref>
</references>
 
{{Παραπομπές}}
 
== Πηγές ==
18.973

επεξεργασίες