Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

* Άγγιγμα του φιλέ.
* Πέρασμα του σώματος στο αντίπαλο μέρος, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του αντιπάλου.
* Δύο συνεχόμενασυνεχόμενες χτυπήματαενέργειες (διπλή μπαλιά). Το χτύπημα σε μπλόκ δεν υπολογίζεται.
* Πέρασμα της μπάλας προς το αντίπαλο μέρος δίπλα ή κάτω από το φιλέ.
 
Ανώνυμος χρήστης