Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Περιβαλλοντικά προβλήματα»

(Αναίρεση έκδοσης 6327611 από τον 79.107.77.142 (Συζήτηση))
Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι ρύποι δεν χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και επιδεινώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της [[όξινη βροχή|όξινης βροχής]].
 
=== Ρύπανση των νερώνυδάτων===
{{Κύριο|}}
 
Η '''ρύπανση των υδάτων''' μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους (Woodford, 2016). Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η ρύπανση των υδάτων είναι «η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς». Ο Μαμάης συμπληρώνει ότι είναι «επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και υποβαθμίζει τις δυνατότητες χρήσης του, ακόμη και για ψυχαγωγικούς σκοπούς» (Μαμάης, 2008). Ο Δημάδης και οι συνεργάτες του, συμπεριλαμβάνουν στον ορισμό της ρύπανσης ακόμη και τη «βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία και την ποιότητα ζωής» (Δημάδης και συνεργάτες). Ο όρος μόλυνση δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον όρο ρύπανση! Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι μια μορφή περιβαλλοντικής ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων οργανισμών (Φυτιανός & Σαμαρά-Κωνσταντίνου, 2009). 
Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κατάσταση των [[θάλασσα|θαλασσών]]. Η [[γεωργία (εργασία)|γεωργία]] με τα λιπάσματα, η [[βιομηχανία]] με τα απόβλητα και οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θάλασσες λιγότερο κατάλληλες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την υπερεντατική [[αλιεία]].
 
=== Aπόβλητα ===
Από τη στιγμή που έγιναν αντιληπτά τα οικολογικά προβλήματα, ξεκίνησαν και οι προσπάθειες για την επίλυσή τους. Σε αυτό συνέβαλε και το οικολογικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1960 (π.χ. με την ίδρυση οργανώσεων όπως η [[WWF]] και η [[Greenpeace]]). Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον ορθότερο δρόμο προς την περιβαλλοντική προστασία, οι οποίες πηγάζουν από διαφορετικές απόψεις και επιχειρηματολογίες για τα αίτια τους. Έτσι από τη μία κάποιοι υποστηρίζουν αποκλειστικά τεχνολογικές / πρακτικές λύσεις (π.χ. με βάση την τεχνολογία που αναπτύσσουν οι μηχανικοί περιβάλλοντος, τη [[βιοκλιματική αρχιτεκτονική]] και δράσεις όπως η [[αναδάσωση]]), ενώ από την άλλη κάποιοι μιλούν για κατά βάση κοινωνικά και πολιτικά αίτια, τα οποία απαιτούν ανάλογες λύσεις (π.χ. [[κοινωνική οικολογία]], [[οικοαναρχισμός]], σε κάποιον βαθμό η [[απο-ανάπτυξη]] κλπ). Ενδιάμεσα κινούνται οι «μεταρρυθμιστικές» λύσεις, οι οποίες επιχειρούν έναν συμβιβασμό στηριγμένο στην έννοια της [[βιωσιμότητα|βιωσιμότητας]] και υποβοηθούμενο από [[νομική|νομικά]] μέτρα (π.χ. [[πράσινη ανάπτυξη]] / πράσινη οικονομία με [[ήπιες μορφές ενέργειας]] κλπ).
 
Με την περιβαλλοντική προστασία μπορεί να ασχολούνται κρατικές υπηρεσίες, μεμονωμένα άτομα, οργανισμοί, [[πανεπιστήμιο|πανεπιστημιακά]] τμήματα, [[πολιτικό κόμμα|πολιτικά κόμματα]] ή οικολογικές ομάδες. Κατά τη δεκαετία του 1990 η ενασχόληση του [[ΟΗΕ]] με την αντιμετώπιση της πλανητικής κλιματικής αλλαγής οδήγησε στο [[Πρωτόκολλο του Κιότο]], μία διεθνή συνθήκη η οποία στοχεύει στη μείωση των ρυθμών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να προληφθεί η όξυνση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, χωρίς να μειωθούν ωστόσο οι ρυθμοί [[οικονομική ανάπτυξη|οικονομικής ανάπτυξης]]. Έτσι, κατά το πρωτόκολλο, τα κράτη που επιθυμούν να συνεχίσουν [[παραγωγή|παραγωγικές]] δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι υποχρεωμένα να αγοράσουν αντίστοιχα [[θεωρία των property rights|δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου]], στο πλαίσιο ενός «εμπορίου ρύπων». Το πρωτόκολλο έχει τεθεί μερικώς σε ισχύ από το [[2005]], χωρίς ως τώρα σημαντικά αποτελέσματα, ενώ έχει δεχθεί κριτική για αναποτελεσματικότητα. Άλλες διακρατικές συνθήκες [[περιβαλλοντικό δίκαιο|περιβαλλοντικού δικαίου]] είναι η [[σύμβαση Ραμσάρ]], η [[Οδηγία για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ)]] και η [[Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ)]].[[Κατηγορία:Περιβάλλον]]
 
'''Βιβλιογραφία'''
 
Woodford C., Water pollution: an introduction
 
Δημάδης Ο., Κάππως Α., Γιώτας Α., Κιουρτζίδης Η., Εργασία για project- Η ρύπανση του νερού
 
Μαμάης  Δ., (2008), Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας
 
Φυτιανός Κ., & Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ., (2009), Χημεία Περιβάλλοντος, Εκδόσεις University Studio Press 
 
[[Κατηγορία:Περιβάλλον]]
[[Κατηγορία:Οικολογία]]
[[Κατηγορία:Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων]]
28

επεξεργασίες