Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
*Μανουήλ: Απόγονος του Ιωάννη Καντακουζηνού και διοικητής της Μάνης, ανακηρύχθηκε από τους στασιαστές Αλβανούς ηγεμόνας της Πελοποννήσου επί δεσποτών της Πελοποννήσου Θωμά και Δημητρίου Παλαιολόγου, κατά την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453). Ωστόσο, οι δύο δεσπότες ζήτησαν τη βοήθεια των Τούρκων, οι οποίοι νίκησαν τους στασιαστές σε δύο διαδοχικές εκστρατείες (1453, 1454). Ο Μανουήλ Καντακουζηνός χρησιμοποιήθηκε από τον [[Μωάμεθ Β']] για τις συνομιλίες με τις κατακτημένες πόλεις της Πελοποννήσου, αλλά θεωρήθηκε ύποπτος και κατέφυγε στην Ουγγαρία, όπου και πέθανε.
==Γενεαλογία Καντακουζηνών του Βυζαντίου==
{{family tree/start |summary=Καντακουζηνοί του Βυζαντίου}}
{{family tree | | | | | | | | | | Καν |Καν=Καντακουζηνός<br>εκ Κουζηνού Σμύρνης}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|^|-|-|-|.}}
{{family tree | | γι1 | | γι2 | | | | | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{family tree | | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν |Ιωσ=Ιωάννης<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β΄)|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=Ιωάννης<br>καίσαρ<br><small>>Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br>small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=Ιωάννης<br>πιγκέρνης<br>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]]|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]|γιο=γιος}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | Μαρ | | Άνν | | κόρ | | ΙΣΤ | | Νικ | | κρη |Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=Άννα<br>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|κόρ=κόρη<br><small>σύζ. [[Θεόδωρος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.Ειρήνη Μίτσο-Ασάν<br>(κόρη Ανδρόνικου)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>Γκυ (Κωνσταντίνος Γ΄) Πουατιέ-Λουζινιάν<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας}}
{{family tree/end}}
 
==Πηγές==
83.255

επεξεργασίες