Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

μ
==Γενεαλογία Καντακουζηνών του Βυζαντίου==
{{family tree/start |summary=Καντακουζηνοί του Βυζαντίου}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Καν |Καν=Καντακουζηνός<br>εκ Κουζηνού Σμύρνης}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|^-|-|-|-|.}}
{{family tree | | γι1 | | γι2 | | | | | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{family tree | | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν |Ιωσ=Ιωάννης<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β΄Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=Ιωάννης<br>καίσαρ<br><small>>Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=Ιωάννης<br>πιγκέρνης<br>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]|γιο=γιος}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | Μαρ | | Άνν | | κόρ | | ΙΣΤ | | Νικ | | κρη |Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=Άννα<br>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|κόρ=κόρη<br><small>σύζ. [[Θεόδωρος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.Ειρήνη Μίτσο-Ασάν<br>(κόρη Ανδρόνικου)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>Γκυ (Κωνσταντίνος Γ΄) Πουατιέ-Λουζινιάν<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας}}
99.631

επεξεργασίες