Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

μ
μ
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=Ιωάννης<br>δεσπότης του Μωρέως|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. δον Λουίς-Φαδρίκ<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Γεώ | | Ανδ | | Θωμ | | Ειρ | | Ελέ | | κόρ |Γεώ=Γεώργιος ''Σαχάτης''<br>στρατιωτικός|Ανδ=Ανδρόνικος<br>μέγας δομέστικος|Θωμ=Θωμάς<br>διπλωμάτης της Σερβίας|Ειρ=[[Ειρήνη Καντακουζηνή|Ειρήνη]]<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Μπράνκοβιτς]]<br>δεσπότης της Σερβίας|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. [[Δαυίδ Μέγας Κομνηνός]]<br>δεσπότης της Τραπεζούντας|κόρ=κόρη<br><small>σύζ.(;) Γεώργιος Η΄ Βαγρατιδών<br>ηγεμόνας της Γεωργίας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ |Μιχ=Μιχαήλ}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Δημ |Δημ=Δημήτριος σαϊτάν''Σαϊτάν''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ |Μιχ=[[Μιχαήλ σαϊτάνογλουΣαϊτάνογλου Καντακουζηνός|Μιχαήλ ''Σαϊτάνογλου'']]<br>ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ<br>πρίγκιπες Βλαχίας & Μολδαβίας}}
{{family tree/end}}
 
83.058

επεξεργασίες