Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 197.38.111.177 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό [[Χρ...
|-
| [[1940]]
| colspan="3" style="text-align:center;"|ديفدδεν عبدالمحسن2006Mrnm-1233@seαπονεμήθηκε -candaβραβείο
|-
| [[1941]]
| colspan="3" style="text-align:center;"|1999Mrnm-1004@seusaديفدδεν عبدالمحسنαπονεμήθηκε βραβείο
|-
| [[1942]]
| colspan="3" style="text-align:center;"|2010Mrnm-rood-fohler@seaustriaديفدδεν عبدالمحسنαπονεμήθηκε βραβείο
|-
| [[1943]]
| colspan="3" style="text-align:center;"|2014Mrnmdavid-fisc@sethilandaديفدδεν عبدالمحسنαπονεμήθηκε βραβείο
|-
| [[1944]]