Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Χοενστάουφεν»

μ
==Γενεαλογία Χοενστάουφεν==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | |Φ|Φ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α' ωςδούκας δουξτης Σουαβίας<br><small>σύζ.Αγνή των Σαλίων}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ| |Κ|Φ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β' δουξδούκας της Σουαβίας|Κ=[[Κορράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ| |Φρ|Φ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ' δουξδούκας της Σουαβίας|Φρ=[[Φρειδερίκος Δ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Δ' δουξδούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |ΦΕ| |Ε| |Φρ| |Κ| |Φ|ΦΕ=[[Φρειδερίκος Ε΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Ε' δουξδούκας της Σουαβίας|Ε=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|Φρ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ' δουξδούκας της Σουαβίας|Κ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B' δουξδούκας της Σουαβίας|Φ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δουξδούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ| | | | | |Κ| |M| | |Ε|Φ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δουξδούκας της Σουαβίας|Κ=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|M=Μαρία<br><small>σύζ.Ερρίκος Β' Ρετζινάρ<br>δουξ Βραβάντης|Ε=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ' Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |Ε| |Κο| |Κω| |Μ|Ε=[[Ερρείκος Ζ΄ της Γερμανίας|Ερρίκος Ζ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δουξδούκας της Σουαβίας|Κο=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δουξδούκας της Σουαβίας|Κω=(νόθη) Κωνσταντία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ' Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μ=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Κο| | | | | |Κω|Κο=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β' βασ. της Σικελίας<br>Δ' δουξδούκας της Σουαβίας|Κω=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.[[Πέτρος Γ΄ της Αραγονίας|Πέτρος Γ' Βαρκελώνης]]<br>βασ. της Αραγονίας}}
{{familytree/end}}
'''Σημείωση:''' Στο βασίλειο της Σικελίας περιλαμβάνεται και η Νάπολη.
66.913

επεξεργασίες