Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Χοενστάουφεν»

μ
==Γενεαλογία Χοενστάουφεν==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | |Φ Φρδ |ΦΦρδ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α' δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.Αγνή των Σαλίων}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ Φρκ | |Κ ΚοΓ |ΦΦρκ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ ΦρΑ | |Φρ ΦρΔ |ΦΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|ΦρΦρΔ=[[Φρειδερίκος Δ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Δ' δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |ΦΕ ΦρΕ | |Ε ΕΣΤ | |Φρ ΦΣΤ | |Κ ΚοΒ | |Φ Φιλ |ΦΕΦρΕ=[[Φρειδερίκος Ε΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Ε' δούκας της Σουαβίας|ΕΕΣΤ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|ΦρΦΣΤ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ' δούκας της Σουαβίας|ΚΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B' δούκας της Σουαβίας|ΦΦιλ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ ΦρΒ | | | | | |Κ Κου | |M Mαρ | | |Ε Ελι |ΦΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δούκας της Σουαβίας|ΚΚου=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|MMαρ=Μαρία<br><small>σύζ.[[Ερρίκος Β΄ της Βραβάντης|Ερρίκος Β' Ρετζινάρ]]<br>δούκας της Βραβάντης|ΕΕλι=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ' Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |Ε ΕρΖ | |Κο ΚοΔ | |Κω Κστ | |Μ Μαν |ΕΕρΖ=[[ΕρρείκοςΕρρίκος Ζ΄ της Γερμανίας|Ερρίκος Ζ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚοΚοΔ=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|ΚωΚστ=(νόθη) Κωνσταντία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ' Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|ΜΜαν=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Κο Κορ | | | | | |Κω Κων |ΚοΚορ=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β' βασ. της Σικελίας<br>Δ' δούκας της Σουαβίας|ΚωΚων=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.[[Πέτρος Γ΄ της Αραγονίας|Πέτρος Γ' Βαρκελώνης]]<br>βασ. της Αραγονίας}}
{{familytree/end}}
'''Σημείωση:''' Στο βασίλειο της Σικελίας περιλαμβάνεται και η Νάπολη.
64.749

επεξεργασίες