Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

 
Βασιλείς από τον Οίκο του Σβέρρε:
 
[[Σβέρε της Νορβηγίας]]
* [[Χάακον Γ΄ της Νορβηγίας]]
Ανώνυμος χρήστης