Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
==Γενεαλογία Χοενστάουφεν==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | Φρδ| | | | | | | | ΕρΔ |ΦρδΕρΔ=[[ΦρειδερίκοςΕρρίκος Α΄Δ΄ της ΣουηβίαςΑγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|ΦρειδερίκοςΕρρίκος Δ΄]]<br>Α' δούκαςβασ. της ΣουαβίαςΓερμανίας<br><small>σύζ.Αγνή[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | Φρδ |~| Αγν | | ΕρΕ |Φρδ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α' δούκας της Σουαβίας|Αγν=Αγνή των Σαλίων|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος Ε΄]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Φρκ | | | | | | ΚοΓ |Φρκ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | ΕρΖ | | ΚοΔ | | Κστ | | Μαν |ΕρΖ=[[Ερρίκος Ζ΄ της Γερμανίας|Ερρίκος Ζ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚοΔ=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|Κστ=(νόθη) Κωνσταντία (Άννα)<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ' Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μαν=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Κορ | | | | | | Κων ||Κορ=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β' βασ. της Σικελίας<br>Δ' δούκας της Σουαβίας|Κων=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.Πετ=[[Πέτρος Γ΄ της Αραγονίας|Πέτρος Γ' Βαρκελώνης]]<br>βασ. της Αραγονίας<br>[[Οίκος της Βαρκελώνης|ΟΙΚΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ]]}}
{{familytree/end}}
'''Σημείωση:''' Στο βασίλειο της Σικελίας περιλαμβάνεται και η Νάπολη.
62.173

επεξεργασίες