Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δραχμή»

2.878 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 2 έτη
μ (Αντικατάσταση παρωχημένου προτύπου με references tag)
! Έτος
! Ισοτιμία $
! %
! PPP ($)
! %
|-
| 1950
| 15.00
|
|-
|1960
| 1951
|align="right" |30,00
| 15.00
|align="right" |
|
|align="right" |18,99
|align="right" |
|-
|1961
| 1952
|align="right" |30,00
| 15.00
|align="right" |
|
|align="right" |14,80
|align="right" |-3,27 %
|-
|1962
| 1953
|align="right" |30,00
| 26.34
|align="right" |
|
|align="right" |15,14
|align="right" |0,35 %
|-
|1963
| 1954
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,09
|align="right" |-0,05 %
|-
|1964
| 1955
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,33
|align="right" |0,24 %
|-
|1965
| 1956
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,52
|align="right" |0,19 %
|-
|1966
| 1957
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,74
|align="right" |0,22 %
|-
|1967
| 1958
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,63
|align="right" |-0,11 %
|-
|1968
| 1959
|align="right" |30.,00
|align="right" |
|
|align="right" |15,12
|align="right" |-0,49 %
|-
|1969
| 1960
|align="right" |30.,00
|align="right" |
| 18.99
|align="right" |14,84
|align="right" |-0,27 %
|-
|1970
| 1961
|align="right" |30.,00
|align="right" |
| 14.80
|align="right" |14,34
|align="right" |-0,48 %
|-
|1971
| 1962
|align="right" |30.,00
|align="right" |
| 15.14
|align="right" |14,06
|align="right" |-0,27 %
|-
|1972
| 1963
|align="right" |30.,00
|align="right" |
| 15.09
|align="right" |14,15
|align="right" |0,09 %
|-
|1973
| 1964
|align="right" |29,63
| 30.00
|align="right" |-0,37 %
| 15.33
|align="right" |16,23
|align="right" |2,39 %
|-
|1974
| 1965
|align="right" |30.,00
|align="right" |0,37 %
| 15.52
|align="right" |18,29
|align="right" |2,32 %
|-
|1975
| 1966
|align="right" |32,05
| 30.00
|align="right" |2,19 %
| 15.74
|align="right" |18,93
|align="right" |0,66 %
|-
|1976
| 1967
|align="right" |36,52
| 30.00
|align="right" |5,09 %
| 15.63
|align="right" |20,90
|align="right" |2,18 %
|-
|1977
| 1968
|align="right" |36,84
| 30.00
|align="right" |0,32 %
| 15.12
|align="right" |22,38
|align="right" |1,58 %
|-
|1978
| 1969
|align="right" |36,75
| 30.00
|align="right" |-0,09 %
| 14.84
|align="right" |23,80
|align="right" |1,51 %
|-
|1979
| 1970
|align="right" |37,04
| 30.00
|align="right" |0,29 %
| 14.34
|align="right" |26,41
|align="right" |2,90 %
|-
|1980
| 1971
|align="right" |42,62
| 30.00
|align="right" |6,42 %
| 14.06
|align="right" |28,89
|align="right" |2,71 %
|-
|1981
| 1972
|align="right" |55,41
| 30.00
|align="right" |16,63 %
| 14.15
|align="right" |32,13
|align="right" |3,60 %
|-
|1982
| 1973
|align="right" |66,80
| 29.63
|align="right" |13,73 %
| 16.23
|align="right" |38,49
|align="right" |7,62 %
|-
|1983
| 1974
|align="right" |88,06
| 30.00
|align="right" |28,03 %
| 18.29
|align="right" |44,66
|align="right" |7,16 %
|-
|1984
| 1975
|align="right" |112,72
| 32.05
|align="right" |31,57 %
| 18.93
|align="right" |52,58
|align="right" |9,32 %
|-
|1985
| 1976
|align="right" |138,12
| 36.52
|align="right" |31,12 %
| 20.90
|align="right" |60,64
|align="right" |9,30 %
|-
|1986
| 1977
|align="right" |139,98
| 36.84
|align="right" |1,89 %
| 22.38
|align="right" |70,67
|align="right" |11,69 %
|-
|1987
| 1978
|align="right" |135,43
| 36.75
|align="right" |-4,40 %
| 23.80
|align="right" |79,42
|align="right" |9,83 %
|-
|1988
| 1979
|align="right" |141,86
| 37.04
|align="right" |6,74 %
| 26.41
|align="right" |89,53
|align="right" |11,40 %
|-
|1989
| 1980
|align="right" |162,42
| 42.62
|align="right" |23,54 %
| 28.89
|align="right" |98,68
|align="right" |10,09 %
|-
|1990
| 1981
|align="right" |158,51
| 55.41
|align="right" |-3,82 %
| 32.13
|align="right" |114,84
|align="right" |18,81 %
|-
|1991
| 1982
|align="right" |182,27
| 66.80
|align="right" |27,32 %
| 38.49
|align="right" |133,14
|align="right" |21,22 %
|-
|1992
| 1983
|align="right" |190,62
| 88.06
|align="right" |8,73 %
| 44.66
|align="right" |149,43
|align="right" |18,28 %
|-
|1993
| 1984
|align="right" |229,25
| 112.72
|align="right" |46,46 %
| 52.58
|align="right" |167,02
|align="right" |19,66 %
|-
|1994
| 1985
|align="right" |242,60
| 138.12
|align="right" |14,13 %
| 60.64
|align="right" |181,83
|align="right" |16,12 %
|-
|1995
| 1986
|align="right" |231,66
| 139.98
|align="right" |-10,45 %
| 70.67
|align="right" |195,55
|align="right" |14,76 %
|-
|1996
| 1987
|align="right" |240,71
| 135.43
|align="right" |9,40 %
| 79.42
|align="right" |206,38
|align="right" |11,43 %
|-
|1997
| 1988
|align="right" |273,06
| 141.86
|align="right" |36,70 %
| 89.53
|align="right" |214,92
|align="right" |8,89 %
|-
|1998
| 1989
|align="right" |295,53
| 162.42
|align="right" |24,32 %
| 98.68
|align="right" |225,82
|align="right" |11,45 %
|-
|1999
| 1990
|align="right" |305,65
| 158.51
|align="right" |10,47 %
| 114.84
|align="right" |231,92
|align="right" |6,26 %
|-
|2000
| 1991
|align="right" |365,40
| 182.27
|align="right" |71,43 %
| 133.14
|align="right" |230,96
|align="right" |-0,96 %
|-
|2001
| 1992
|align="right" |380,79
| 190.62
|align="right" |16,04 %
| 149.43
|align="right" |228,44
|-
|align="right" |-2,49 %
| 1993
 
| 229.25
| 167.02
|-
| 1994
| 242.60
| 181.83
|-
| 1995
| 231.66
| 195.55
|-
| 1996
| 240.71
| 206.38
|-
| 1997
| 273.06
| 214.92
|-
| 1998
| 295.53
| 225.82
|-
| 1999
| 305.65
| 231.92
|-
| 2000
| 365.40
| 230.96
|-
| 2001
| 380.79
| 228.44
|}
 
3.258

επεξεργασίες