Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

{{family tree/start |summary=Καντακουζηνοί του Βυζαντίου}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Καν |Καν=Καντακουζηνός<br>εκ Κουζηνού Σμύρνης}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{family tree | | γι1 | | γι2 | | | | γι2 | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | | |!| | | |),|-|-|-|.(| | | |!}}
{{family tree | | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν |Ιωσ=[[Iv;annhw Kantakoyzhn;ow, sebast;ow|Ιωάννης]]<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, καίσαρ|Ιωάννης]]<br>καίσαρ<br><small>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, πιγκέρνης|Ιωάννης]]<br>πιγκέρνης, δουξ Θρακησίων<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]<br>διοικητής του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
83.374

επεξεργασίες