Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σκηνή του Μαρτυρίου»

Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία, Βιβλίο Γ "Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας: ς.
περὶ τῆς σκηνῆς ἣν κατεσκεύασε Μωυσῆς ἐν τῇ ἐρημίᾳ εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ, ὥστε ναὸν εἶναι δοκεῖν. </ref> .
Ο Μωυσής κατόπιν εντολής του Κυρίου κάλεσε ονομαστικά τους όρισε δύο τεχνίτες τους υπεύθυνους για την κατασκευή της σκηνής. Επρόκειτο για τους Βεσελεήλ ο οποίος ήταν λιθουργός και ξυλουργός, γιός του Ουρία και εγγονός του Ώρ από την φυλή του Ιούδα και τον βοηθό του Ελιάβ, υφαντουργό, γιο του Αχισαμάχ από την φυλή του Δαν<ref group="Σημ"> ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31- ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ: Εξ. 31,2 ἰδοὺ ἀνακέκλημαι ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρείου τὸν Ὤρ, ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα,
3.146

επεξεργασίες