Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κατάλογος χωρών ανά ΑΕΠ (ονομαστικό)»

==== Aristotle Global Web Monetary Institution. ====
 
Address: Ar.G.W.MI.
0:03 / 53:43
 
Huettentr 3
 
AKADIMIAS 81 Pc 10678 1st Floor
 
Dusseldorf, DC 40215 US
 
Telephone: (003) 02103807064 EXT. 00302109737103
 
I hereby certify that I have read the Terms of Service available at <nowiki>http://lawyers.justia.com/terms</nowiki> and Privacy Policy
 
at <nowiki>http://lawyers.justia.com/privacy</nowiki> and agree to be bound by both, and that the information herein is accurate and
 
truthful:
 
HCMC HRB 68648 EVANGELOS GOUTOS Cross Border Bank Europe 01 European Identifier, LEI
 
YUV8PRHOZSRFRC4JO269 Department Member ... EUROPÄISCHE KOMMISSION (Registrierungsnummer :
 
2016/072505) SA.45289(2016/MI) WS-I Transitions to OASIS WKN: A1ZGAT / ISIN: GR0112005674
 
G.HDBOND STOXX EUR GC0:03 / 53:43
 
= 7/10/14 HRB68648 Q1 CBPP3 bonds via private placement Greece Deals, E.D.GOUTOS Sa (AIFMs) =
131

επεξεργασίες