Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας»

Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
 
==Σημαντικά προβλήματα στη θητεία του==
ΣτηΣτην σιτοδείασιτοδείαν και τον λιμόλιμόν που ενέσκηψαν ήρθεήλθε να προστεθεί και η επιδρομή των Τούρκων, που θεώρησαν άκυρες τιςτες συνομολογηθείσες συμφωνίες με τον ΡωμανόΡωμανόν Δ' και εισβάλλοντας στηστην [[ΜικράΜικράν ΑσίαΑσίαν]] κατέλαβαν τιςτες εκεί περιοχές. Τον ίδιοίδιον καιρόκαιρόν συνέβη και η ανταρσία του Φράγκου Ουρσελίου, η επανάστασηεπανάστασις της [[Βουλγαρία]]ς, η επιδρομή των Χρωβατών ([[Κροάτες|Κροατών]]) στην [[ΙλλυρίαΙλλυρίαν]] και των [[Νορμανδοί|Νορμανδών]] στην [[κάτω ΙταλίαΙταλίαν]], οι οποίοι στηστην συνέχειασυνέχειαν στράφηκαν στα [[Αλβανία|αλβανικά]] παράλια. Εναντίον αυτών εστάλη ο στρατηγός [[Δαμιανός Δαλασσηνός]], ο οποίος ηττήθηκε κατά κράτος από τους Βουλγάρους και τους συμμάχους τους [[Σέρβοι|Σέρβους]]. Αποσταλείς στηστην συνέχειασυνέχειαν ο στρατηγός [[Νικηφόρος Βρυέννιος]] κατόρθωσε να ειρηνεύσει τιςτες χώρες εκείνες και να καθυποτάξει τους Βουλγάρους και να εκδιώξει τους Χρωβάτες, τους Σέρβους και τους Νορμανδούς. Νέες όμως θύελλες εξερράγησαν.
 
Ο στρατηγός Νέστωρ στηστην ΔρίστριαΔρίστριαν (σημερ. [[Σιλίστρια]]) της Βουλγαρίας, δυσαρεστηθείς γιαδια την αργοπορίααργοπορίαν της μισθοδοσίας του και του στρατού του, απαίτησε τητην καθαίρεσηκαθαίρεσιν του Νικηφορίτζη. Αρνούμενος ο Μιχαήλ Ζ', ο Νέστωρ στασίασε προσλαμβάνοντας γιαδια συμμάχους του τους [[Πατσινάκες]] ή Πατσενέγκες και φθάνοντας στα προάστια της [[ΚωνσταντινούποληΚωνσταντινουπόλεω]]ς, όπου οι κάτοικοι πέθαιναν σωρηδόν από τον λοιμόλοιμόν μένοντας άταφοι.
 
==Εγκατάλειψη του θρόνου==
Ανώνυμος χρήστης