Οίκος του Κοντέ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{familytree | Αντ | | | | | | | | | | Λδβ | |Αντ=[[Αντώνιος της Ναβάρρας|Αντώνιος]]<br>δούκας του Βαντόμ|Λδβ=[[Λουδοβίκος Α' του Κοντέ|Λουδοβίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΝΤΕ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΔ | | | | | | | | | | ΕρΑ | | Φρα | | Καρ | | ΚΣο |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Γαλλίας|Ερρίκος Δ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ των Βουρβόνων του Κοντέ|Ερρίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Φρα=[[Φραγκίσκος του Κοντί|Φραγκίσκος]]<br>πρίγκιπας του Κοντί|Καρ=[[Κάρολος Β΄ των Βουρβόνων-Βαντόμ|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος|ΚΣο=[[Κάρολος του Σουασόν|Κάρολος]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΛδΓ | | | | | | | | | | ΕΒΒ | | | | | | | | | | ΛΣο |ΛδΓ=[[Λουδοβίκος ΙΓ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος ΙΓ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΕΒΒ=[[Ερρίκος Β΄ των Βουρβόνων του Κοντέ|Ερρίκος Β']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΣο=[[Λουδοβίκος του Σουασόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Σουασόν}}