Οίκος του Κοντέ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | ΛδΒ | | | | | | | | | | ΛοΓ | | | | | | | | | | ΛΑΒ |ΛδΒ=[[Λουδοβίκος, δούκας της Βουργουνδίας|Λουδοβίκος]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|ΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος Γ']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΑΒ=[[Λουδοβίκος Αρμάνδος Β΄ του Κοντί|Λουδοβίκος-Αρμάνδος Β']]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | ΛδΕ | | | | | | | | | | ΛΕΑ | | Καρ | | ΛΚλ | | ΛΦΑ |ΛδΕ=[[Λουδοβίκος ΙΕ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΛΕΑ=[[Λουδοβίκος Ερρίκος Α΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος-Ερρίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Καρ=[[Κάρολος του Σαρολαί|Κάρολος]]<br>κόμης του ΣαρολέΣαρολαί|ΛΚλ=[[Λουδοβίκος του Κλερμόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Κλερμόν|ΛΦΑ=[[Λουδοβίκος Φραγκίσκος Α´ του Κοντί|Λουδοβίκος-Φραγκίσκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΛδΦ | | | | | | | | | | ΛΙΚ | | | | | | | | | | ΛΦΚ |ΛδΦ=[[Λουδοβίκος Φερδινάνδος της Γαλλίας|Λουδοβίκος]]<br>δελφίνος της Γαλλίας|ΛΙΚ=[[Λουδοβίκος Ιωσήφ του Κοντέ|Λουδοβίκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΦΚ=[[Λουδοβίκος Φραγκίσκος Ιωσήφ του Κοντί|Λουδοβίκος-Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}