Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Τραστάμαρα»

==Γενεαλογία Οίκου Ιβρέα-Τραστάμαρα==
{{familytree/start}}
{{familytree |Α ΑΙΑ |ΑΑΑΙ=[[Αλφόνσος ΙΑ΄ της Καστίλης|Αλφόνσος IA'IA΄ Ιβρέας]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |)|-|-|-|.}}
{{familytree |Π Πετ | |Ε ΕρΒ |ΠΠετ=[[Πέτρος της Καστίλης|Πέτρος Ιβρέας]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΕΕρΒ=(νόθος) [[Ερρίκος Β΄ της Καστίλης|Ερρίκος Β'Β΄]]<br>κόμης Τραστάμαρα<br>βασ. Καστίλης-Λεόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΣΤΑΜΑΡΑ}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Ι ΙωΑ |ΙΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Καστίλης|Ιωάννης Α'Α΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.1.Ελεονόρα Βαρκελώνης}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Ε ΕρΓ | |Φ ΦεΑ |ΕΕρΓ=(1) [[Ερρίκος Γ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Γ'Γ΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΦΦεΑ=(1) [[Φερδινάνδος Α΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Α'Α΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. της Σικελίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΑΓΩΝΙΑΣ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Ι ΙωΒ | |Α ΑλΕ | |Ια Ιαν |ΙΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Καστίλης|Ιωάννης Β'Β΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΑΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Αραγωνίας|Αλφόνσος Ε'Ε΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|ΙαΙαν=[[Ιωάννης Β΄ της Αραγωνίας|Ιωάννης Β'Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.[[Λευκή Α΄ της Ναβάρρας|Λευκή Καπέτων-Εβρέ]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br>2.Ιωάννα Ενρίκες Ιβρέας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |Ερ ΕρΔ | |Ισ ΙσΑ | |ΦΑ ΦεΑ | |Κ ΚαΔ | |Λ ΛεΒ | |Ελ Ελε | |ΦΒ ΦεΒ | | Ιωα |Ιω|ΕρΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Δ'Δ΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΙσΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.Φερδινάνδος Β'Β΄ Τραστάμαρα<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|ΦΑΦεΑ=(νόθος) [[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α'Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.1.Ισαβέλλα Κιαρομόντε<br>2.Ιωάννα Τραστάμαρα της Αραγωνίας|ΚΚαΔ=(1) [[Κάρολος, πρίγκιπας της Βιάνα|Κάρολος Δ'Δ΄]]<br>βασ. της Ναβάρρας|ΛΛεΒ=(1) [[Λευκή Β΄ της Ναβάρρας|Λευκή Β´]]<br>βασ. της Ναβάρρας|ΕλΕλε=(1) [[Ελεονώρα της Ναβάρρας|Ελεονώρα]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br><small>σύζ.Γκαστόν Δ'Δ΄<br>κόμης του Φουά|ΦΒΦεΒ=(2) [[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β'Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα Tραστάμαρα]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν|ΙωΙωα=(2) Ιωάννα της Αραγωνίας<br><small>σύζ.Φερδινάνδος Α'Α΄ Τραστάμαρα<br>βασ. της Νάπολης}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | |Α ΑλΒ | |Φ ΦρΑ | |Τ Ιαν | |Μ Μαρ | | ΙωΑ | |Αι Αικ |ΑΑλΒ=(1) [[Αλφόνσος Β΄ της Νάπολης|Αλφόνσος Β'Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης|ΦΦρΑ=(1) [[Φρειδερίκος Δ΄Α΄ της Νάπολης|Φρειδερίκος Δ'Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης|ΤΙαν=(2) Ιωάννα Νάπολης<br><small>σύζ.Φερδινάνδος Β'Β΄ Τραστάμαρα<br>βασ. της Νάπολης|ΜΜαρ=''Μαρία του Φουά<br><small>σύζ.[[Γουλιέλμος Η΄ του Μονφερά|Γουλιέλμος Η'Η΄ Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μονφερά''|ΙΙωΑ=[[Ιωάννα Α΄ της Καστίλης|Ιωάννα]]<br>βασ. Αραγωνίας-Καστίλλης<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φίλιππος Α΄ της Καστίλης|Φίλιππος Α'Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ.Ισπανίας|ΑιΑικ=[[Αικατερίνη της Αραγωνίας|Αικατερίνη]]<br><small>σύζ.2.[[Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Η'Η΄ Τυδώρ]]<br>βασ. της Αγγλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | |Φ ΦεΒ | |Τ Ιου | | | | | | | | | |Κ ΚαΕ |ΦΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β'Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.Ιωάννα Τραστάμαρα της Νάπολης|ΤΙου=Ιουλία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης-Γεώργιος του Μονφερά|Ιωάννης-Γεώργιος Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μονφερά|ΚΚαΕ=''[[Κάρολος Κουίντος|Κάρολος Α'Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας<br>Ε'Ε΄ βασ. της Γερμανίας<br>αρχιδούκας της Αυστρίας''}}
{{familytree/end}}
 
82.153

επεξεργασίες