Οίκος των Κορραδιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | ΚοΑ | | Εμπ | | Γκε | | ΧεΑ | | Οντ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Γερμανίας|Κορράδος Α΄]] ο ''νεότερος''<br>δούκας της Φραγκονίας,<br>βασ. της Ανατολικής Φραγκίας|Εμπ=[[Έμπερχαρτ της Φραγκονίας|Έμπερχαρτ]]<br>δούκας της Φραγκονίας|Γκε=[[Γκέμπχαρτ του Ούλφγκαου|Γκέμπχαρτ]]<br>κόμης του Ούλφγκαου|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οντ=[[Όντο του Βέττεραου|Όντο]]<br>κόμης του Βέττεραου}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιο | | Ουν | | | | | | Χερ |Λιο=[[Λιούντολφ της Σουαβίας|Λιούντολφ]]<br>δούκας της Σουαβίας<br>[[Οίκος των Οθωνιδών|ΟΙΚΟΣ ΟθΟΝΙΔΩΝ]]|Ουν=Ούντο<br>κόμης του Βέττεραου|Χερ=Χέριμπερτ<br>κόμης του Βεττεράου}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιχ |~| ΚοΑ | | | | | | Οτο |Λιχ=Ρίχλιντ|ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Σουαβίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οτο=Όθων του Χάμμερσταϊν<br>κόμης του Τσούτφεν}}