Οίκος των Κορραδιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | Λιχ |~| ΚοΑ | | | | | | Οτο |Λιχ=Ρίχλιντ|ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Σουαβίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οτο=Όθων του Χάμμερσταϊν<br>κόμης του Τσούτφεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΧεΒ |ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Β΄]]<br>σούκαςδούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΧεΓ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Καρινθίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Καρινθίας<br>[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]|Ματ=Ματίλντα|ΧεΓ=[[Χέρμαν Γ΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Γ΄]]<br>δούκας της Σουαβίας}}