Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σύμβολο της Πίστεως»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό μεγάλη προσθήκη
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
</blockquote>
(''Triglot Concordia'', St. Louis: Concordia Publishing House, 1921, σ. 12)
 
===Σύμβολο Αλεξάνδρειας===
Ο επίσκοπος Αλεξανδρείας [[Αλέξανδρος Αλεξανδρείας|Αλέξανδρος]] αναφέρει το σύμβολο πίστεως της τοπικής εκκλησίας ως αποστολικό δόγμα. Με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να αποδείξει τη συμφωνία των επισκόπων της Αιγύπτου με την πίστη των υπόλοιπων τοπικών εκκλησιών. Θεματολογικά πλησιάζει το σύμβολο των τοπικών εκκλησιών Ρώμης και Ιεροσολύμων και θεωρείται αρκετά πλούσιο στις διατυπώσεις. Η επιστολή του Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας προς τον Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης που γράφτηκε το [[324]]<ref>H.-G. Opitz, ''Athanasius Werke'', Λειψία, 1934, σσ. 19-29.</ref> φανερώνει ότι το σύμβολο διαδόθηκε και σε άλλες σημαίνουσες τοπικές εκκλησίες της εποχής. Μολονότι δεν έχει διασωθεί αυτούσιο το σύμβολο αυτό, είναι δυνατή η αποκατάσταση του, ως εξής:
<blockquote>
Πιστεύω εις πατέρα κύριον.<br/>
Και εις ένα κύριον Ιησούν Χριστόν,<br/>
τον υιόν του Θεού μονογενή,<br/>
γεννηθέντα εκ του όντος πατρός,<br/>
επιδημήσαντα τω γένει των ανθρώπων,<br/>
σταυρωθέντα και αποθανόντα,<br/>
αναστάντα εκ νεκρών,<br/>
αναληφθέντα εν ουρανοίς,<br/>
καθήμενον εν δεξιά της μεγαλωσύνης.<br/>
Εν πνεύμα άγιον ομολογούμεν,<br/>
το κινήσαν τους τε της παλαιάς διαθήκης αγίους ανθρώπους<br/>
και τους της καινής παιδευτάς θείους.<br/>
Εις μίαν και μόνην καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν.<br/>
Εις την εκ νεκρών ανάστασιν.<br/>
</blockquote>
(Δέσπω Λιάλιου, "Η Επιστολή Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας προς Αλέξανδρον Θεσσαλονίκης", ''Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας'', Θεσσαλονίκη, 2004, τόμ. 9, σσ. 9-16)
 
===Σύμβολο του αγίου Αθανασίου===
Ανώνυμος χρήστης