Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Νουκλεοτίδιο»

Καμία αλλαγή στο μέγεθος ,  πριν από 13 έτη
καμία σύνοψη επεξεργασίας
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:AMP structure.svg|126px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής αδενοσίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική αδενοσίνη]]<br/>AMP
| [[Image:ADP structure.svg|156px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής αδενοσίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική αδενοσίνη]]<br/>ADP
| [[Image:ATP structure.svg|186px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής αδενοσίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική αδενοσίνη]]<br/>ATP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:GMP_chemical_structure.png|154px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής γουανοσίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική γουανοσίνη]]<br/>GMP
| [[Image:GDP_chemical_structure.png|184px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής γουανοσίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική γουανοσίνη]]<br/>GDP
| [[Image:GTP_chemical_structure.png|214px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής γουανοσίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική γουανοσίνη]]<br/>GTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:TMP_chemical_structure.png|117px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής θυμιδίνης]]<br/>[[ΜονοφοσφωρικήΜονοφωσφορική θυμιδίνη]]<br/>TMP
| [[Image:TDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής θυμιδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική θυμιδίνη]]<br/>TDP
| [[Image:TTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής θυμιδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική θυμιδίνη]]<br/>TTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:UMP_chemical_structure.png|117px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής ουριδίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική ουριδίνη]]<br/>UMP
| [[Image:UDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής ουριδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική ουριδίνη]]<br/>UDP
| [[Image:UTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής ουριδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική ουριδίνη]]<br/>UTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:CMP_chemical_structure.png|117px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής κυτιδίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική κυτιδίνη]]<br/>CMP
| [[Image:CDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής κυτιδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική κυτιδίνη]]<br/>CDP
| [[Image:CTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής κυτιδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική κυτιδίνη]]<br/>CTP
|-
|}
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:dAMP_chemical_structure.png|126px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής δεοξυαδενοσίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική δεοξυαδενοσίνη]]<br/>dAMP
| [[Image:dADP_chemical_structure.png|156px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής δεοξυαδενοσίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική δεοξυαδενοσίνη]]<br/>dADP
| [[Image:dATP_chemical_structure.png|186px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής δεοξυαδενοσίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική δεοξυαδενοσίνη]]<br/>dATP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:dGMP_chemical_structure.png|154px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής δεοξυγουανοσίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική δεοξυγουανοσίνη]]<br/>dGMP
| [[Image:dGDP_chemical_structure.png|184px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής δεοξυγουανοσίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική δεοξυγουανοσίνη]]<br/>dGDP
| [[Image:dGTP_chemical_structure.png|214px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής δεοξυγουανοσίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική δεοξυγουανοσίνη]]<br/>dGTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:dTMP_chemical_structure.png|118px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής δεοξυθυμιδίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική δεοξυθυμιδίνη]]<br/>dTMP
| [[Image:dTDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής δεοξυθυμιδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική δεοξυθυμιδίνη]]<br/>dTDP
| [[Image:dTTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής δεοξυθυμιδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική δεοξυθυμιδίνη]]<br/>dTTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:dUMP_chemical_structure.png|118px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής δεοξυουριδίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική δεοξυουριδίνη]]<br/>dUMP
| [[Image:dUDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής δεοξυουριδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική δεοξυουριδίνη]]<br/>dUDP
| [[Image:dUTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής δεοξυουριδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική δεοξυουριδίνη]]<br/>dUTP
|- align="center" valign="bottom"
| [[Image:dCMP_chemical_structure.png|118px|Χημική δομή της Μονοφωσφορικής δεοξυκυτιδίνης]]<br/>[[Μονοφωσφορική δεοξυκυτιδίνη]]<br/>dCMP
| [[Image:dCDP_chemical_structure.png|148px|Χημική δομή της ΔιφοσφωρικήςΔιφωσφορικής δεοξυκυτιδίνης]]<br/>[[ΔιφοσφωρικήΔιφωσφορική δεοξυκυτιδίνη]]<br/>dCDP
| [[Image:dCTP_chemical_structure.png|178px|Χημική δομή της ΤριφοσφωρικήςΤριφωσφορικής δεοξυκυτιδίνης]]<br/>[[ΤριφοσφωρικήΤριφωσφορική δεοξυκυτιδίνη ]]<br/>dCTP
|-
|}
1.110

επεξεργασίες