Οίκος των Κορραδιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | Κορ | | | | | | Εμπ | | | | | | Γκε | | Ροδ | | Οτα |~| Αρν |Κορ=[[Κορράδος της Θουριγγίας|Κορράδος]] ο ''πρεσβύτερος''<br>δούκας της Θουριγγίας|Εμπ=Έμπερχαρτ<br>κόμης του Λάνγκαου|Γκε=[[Γκέμπχαρτ της Λωρραίνης|Γκέμπχαρτ]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Ροδ=[[Ροδόλφος επίσκοπος του Βίρτσμπουργκ|Ροδόλφος]]<br>επίσκοπος του Βύρτσμπουργκ|Οτα=Όντα/Ότα|Αρν=[[Αρνούλφος της Καρινθίας|Αρνούλφος]]<br>βασ. των Ανατολικών Φράγκων<br>[[Δυναστεία των Καρολιδών|ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΚοΑ | | Εμπ | | Γκε | | ΧεΑ | | Οντ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Γερμανίας|Κορράδος Α΄]] ο ''νεότερος''<br>δούκας της Φραγκονίας,<br>βασ. της Ανατολικής Φραγκίας|Εμπ=[[Έμπερχαρντ της Φραγκονίας|Έμπερχαρτ]]<br>δούκας της Φραγκονίας|Γκε=[[Γκέμπχαρτ του Ούλφγκαου|Γκέμπχαρτ]]<br>κόμης του Ούλφγκαου|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οντ=[[Όντο του Βέττεραου|Όντο]]<br>κόμης του Βέττεραου}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιο | | Ουν | | | | | | Χερ |Λιο=[[Λιούντολφ της Σουαβίας|Λιούντολφ]]<br>δούκας της Σουαβίας<br>(γιος του [[Όθων Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Όθωνα Α΄]])<br>[[Οίκος των Οθωνιδών|ΟΙΚΟΣ ΟθΟΝΙΔΩΝ]]|Ουν=Ούντο<br>κόμης του Βέττεραου|Χερ=Χέριμπερτ<br>κόμης του Βέττεραου}}