Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος του Λουξεμβούργου»

r>
(r>)
{{familytree | Βεγ | | ΕρΖ | | Βαλ | | | | | | | | | | | | | | ΕρΒ | | ΒαΒ |Βεγ=[[Βεγκέσλαος Β΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Β΄ Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|ΕρΖ=[[Ερρίκος Ζ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ζ΄]]<br>βασ. της Γερμανίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου, Αρλόν|Βαλ=[[Βαλδουίνος του Λουξεμβούργου|Βαλδουίνος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Τρηρ|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Λινύ|Ερρίκος Β΄]]<br>κύριος του Λινύ|ΒαΒ=[[Βάλεραν Β΄ του Λινύ|Βάλεραν Β΄]]<br>κύριος του Λινύ}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | Ελι |~| Ιωα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ |Ελι=Ελισάβετ Πρεμυσλιδών<br>βασ. της Βοημίας|Ιωα=[[Ιωάννης της Βοημίας|Ιωάννης]]<br>βασ. της Βοημίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Λινύ|Ιωάννης Α΄]]<br>κύριος του Λινύ<br><small>σύζ. Αλίκη Νταμπιέρ<br>κυρία του Ρισεμπούργκ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΚαΔ | | Νικ | | ΙωΕ | | Βεγ | | | | | | | | | | Γκυ |ΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Κάρολος Δ΄]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου|Νικ=(νόθος) [[Νικόλαος του Λουξεμβούργου|Νικόλαος]]<br>πατριάρχης της Ακουιλέια|ΙωΕ=[[Ιωάννης Ερρίκος της Μοραβίας|Ιωάννης-Ερρίκος]]<br>μαργράβος της Μοραβίας|Βεγ=[[Βεγκέσλαος Α΄ του Λουξεμβούργου|Βεγκέσλαος Α΄]]<br>δούκας του Λουξεμβούργου|Γκυ=[[Γκυ του Λινύ|Γκυ]]<br>κύριος του Λινύ<br><small>σύζ. Μαχώ<br>κόμισσα του Σαιν-Πολ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | Βεν | | Σιγ | | Ιωα | | Ιακ | | ΙωΣ | | ΒαΓ | | Πιε | | ΙΜπ | | Ιαν |Βεν=[[Βεντσεσλάβος Δ΄ της Βοημίας|Βεντσεσλάβος Δ΄]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>δούκας του Λουξεμβούργου,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου|Σιγ=[[Σιγισμόνδος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Σιγισμούνδος]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου<br><small>σύζ. Μαρία Καπέτων-Ανζού<br>βασ. της Ουγγαρίας|Ιωα=[[Ιωάννης του Γκέρλιτς|Ιωάννης]]<br>δούκας του Γκέρλιτς|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μοραβίας|Ιάκωβος]]<br>βασ. της Γερμανίας,<br>μαργράβος της Μοραβίας,<br>δούκας του Λουξεμβούργου,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου|ΙωΣ=[[Ιωάννης Σομπήσλω της Μοραβίας|Ιωάννης-Σομπήσλω]]<br>φεουδάρχης στη Μοραβία|ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λινύ|Βάλεραν Γ΄]]<br>κύριος του Λινύ|Πιε=[[άγιος Πιέρ]]|ΙΜπ=[[Ιωάννης του Μπωβουάρ|Ιωάννης]]<br>κύριος του Μπωβουάρ, Ρισεμπούργκ<br><small>σύζ.ΜΑργαρίτα Ενγκιέν<br>κόμισσα του Μπριέν|Ιαν=Ιωάννα<br>κόμισσα του Λινύ, Σαιν-Πολ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΑλΒ |~| Ελι | | Εσβ |~| Αντ | | | | | | | | | | | | | | ΠεΑ | |ΙωΒ | |Λδβ |ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ της Γερμανίας|Αλβέρτος Β΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Γερμανίας|Ελι=Ελισάβετ<br>βασ. της Βοημίας, Ουγγαρίας|ΠεΑ=[[Πέτρος Α΄ του Σαιν-Πολ|Πέτρος Α΄]]<br>κύριοςκόμης του Σαιν-Πολ, Λινύ, Μπριέν|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Λινύ|Ιωάννης Β΄]]<br>κύριος του Λινύ|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Λουξεμβούργου|Λουδοβίκος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρουέν, καρδινάλιος|Εσβ=Ελισάβετ του Γκέρλιτς<br>δούκισσα του Λουξεμβούργου|Αντ=[[Αντώνιος της Βραβάντης|Αντώνιος Βαλουά-Βουργουνδίας]]<br>δούκας της Βραβάντης}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Λου | | Ιακ |Λου=[[Λουδοβίκος του Σαιν-Πολ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ, Λινύ, Μπριέν<br><small>σύζ. Ιωάννα Μονμπελιάρ<br>κόμισσα του Σουασσόν|Ιακ=[[Ιάκωβος του ΡίσμπουρΡίσμπουργκ|Ιάκωβος]]<br>κύριος του ΡίσμπουρΡισεμπούργκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ιωα | | ΠεΒ | | ΑνΑ |Ιωα=[[Ιωάννης του Σουασόν|Ιωάννης]]<br>κύριος του ΣουασόνΣουασσόν|ΠεΒ=[[Πέτρος Β΄ του Σαιν-Πολ|Πέτρος Β΄]]<br>κύριος του Σαιν-Πολ|ΑνΑ=[[Αντώνιος Α΄ του Λινύ|Αντώνιος Α΄]]<br>κύριοςκόμης του Λινύ, Μπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Καρ |Καρ=[[Κάρολος Α΄ του Λινύ|Κάρολος Α΄]]<br>κύριοςκόμης του Λινύ, ΜπριενΜπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑνΒ |ΑνΒ=[[Αντώνιος Β΄ του Λινύ|Αντώνιος Β΄]]<br>κύριοςκόμης του Λινύ, ΜπριενΜπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΓ |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Λινύ|Ιωάννης Γ΄]]<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν}}
82.633

επεξεργασίες