Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Λωρραίνης»

{{familytree |Ι| |Λ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Κ| |Φ|Ι=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|Λ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|Κ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|Φ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ| | | | | | | | | |Χ| |Κ| |Ι| |Λ| |Ρ| |Ψ|Φ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|Χ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Κ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|Ι=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>πρίκιπαςπαλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ|Λ=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρ=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ψ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ']]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΦΦεΑ | | ΧΦρΚ | | | | | | | | | | ΛΛεΒ | | ΑΑλβ | | ΣΣτε | | ΙΙωΚ | | ΨΦρΕ | | ΩΦεΚ |ΦΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΧΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Λεοπόλδος Β']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης|ΑΑλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΣΣτε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>πρίγκιπαςπαλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΙΙωΚ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>πρίγκιπαςπαλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΨΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε']]<br>δούκας της Μοδένας|ΩΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ | | ΦεΔ | | ΚαΣ | | | | | | ΙωΑ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΔ=[[Φερδινάνδος Δ΄ μέγας δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Δ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης|ΚαΣ=[[Αρχιδούκας Κάρολος Σαλβαδόρ της Αυστρίας|Κάρολος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΑ=[[Ιωσήφ Αύγουστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Αύγουστος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας}}
{{familytree | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Ροδ | | ΦρΦ | | ΌθΦ | | ΦεΚ | | ΠεΦ | | ΛεΣ | | ΦρΣ | | ΙωΦ |Ρ=[[Ροδόλφος πρίγκηπας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>διάδοχος|ΦρΦ=[[Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος|ΌθΦ=[[Όθων της Αυστρίας|Όθων-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΠεΦ=Πέτρος-Φερδινάνδος<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΛεΣ=Λεοπόλδος-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΦρΣ=Φραντς-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΦ=[[Ιωσήφ Φραγκίσκος, αρχιδούκας της ΤοσκάνηςΑυστρίας|Ιωσήφ-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜαΕ | | Γκο | | Άντ | | ΟυΣ | | ΓιΑ | | Γκε |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΕ=Μαξιμιλιανός-Ευγένιος|Γκο=Γκότφριντ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|Άντ=Άντον<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΟυΣ=Ούμπερτ-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΓιΑ=[[Ιωσήφ Άρπαντ, αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙωσήφφΙωσήφ-Άρπαντ]]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκε=[[Γκέζα, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκέζα]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Όθω | | Ροβ | | Φελ | | ΚαΛ | | Ρδλ | | Στφ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=Κάρολος-Λουδοβίκος<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=Ροδόλφος<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Στφ=Στέφαν<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
65.239

επεξεργασίες