Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Λωρραίνης»

==Γενεαλογία Λωρραίνης (16 ος - 20 ος αι.)==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | |Ρ ΡεΒ |ΡΡεΒ=[[Ρενέ Β΄ της Λωρραίνης|Ρενέ Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Α Αντ | | | | | |Κ Κλα | | | | | |Λ Λου |ΑΑντ=[[Αντώνιος της Λωρραίνης|Αντώνιος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΚΚλα=[[Κλαύδιος του Γκιζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Γκιζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΙΖ|ΛΛου=[[Λουδοβίκος του Βοντεμόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Βωντεμόν}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ ΦρΑ | |Ν Νικ | |Χ Φρα | |Κά Κάρ | | | | | | | | | |Κλ Κλα | |ΛΑ ΛοΑ | |Ρ Ρεν |ΦΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Α']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΝΝικ=[[Νικόλαος του Μερκέρ|Νικόλαος]]<br>δούκας του Μερκιέρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΡΚΙΕΡ|ΧΦρα=[[Φραγκίσκος του Γκιζ|Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Γκιζ|ΚάΚάρ=[[Κάρολος καρδινάλιος της Λωρραίνης|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος της Λωρραίνης|ΚλΚλα=[[Κλαύδιος του Ωμάλ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Ωμάλ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΩΜΑΛ|ΛΑΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Α']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|ΡΡεν=[[Ρενέ του Ελμπέφ|Ρενέ]]<br>μαρκήσιος του Ελμπέφ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΜΠΕΦ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Κ ΚαΓ | |Φ ΦιΕ | |Ε ΕρΑ | | | | | |Λ| | ΛΒ | | Μ | | | | | | Ν |ΚΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Γ']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΦιΕ=[[Φίλιππος-Εμμανουήλ της Λωρραίνης|Φίλιππος-Εμμανουήλ]]<br>δούκας του Μερκιέρ|ΕΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Γκιζ|Ερρίκος Α']]<br>δούκας του Γκιζ|Λ=[[Κάρολος του Μαγιέν|Κάρολος]]<br>δούκας του Μαγιέν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΓΙΕΝ|ΛΒ=[[Λουδοβίκος Β΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Β']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Μ=[[Κάρολος του Ωμάλ|Κάρολος]]<br>δούκας του Ωμάλ|Ν=[[Κάρολος Α΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Α']]<br>δούκας του Ελμπέφ}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree |Ε ΕρΒ | |Φ ΦρΒ | |Κά Κάρ | |ΛΓ ΛοΓ | |Κ Κλα | |Λ ΕρΜ | |Μ ΚαΒ | | | | | | | | | |ΕΑ ΕεΑ |ΕΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ της Λωρραίνης|Ερρίκος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΚάΚάρ=[[Κάρολος του Γκιζ|Κάρολος]]<br>δούκας του Γκιζ|ΛΓΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Γ']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|ΚΚλα=[[Κλαύδιος του Σεβρέζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Σεβρέζ|ΛΕρΜ=[[Ερρίκος του Μαγιέν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Μαγιέν|ΜΚαΒ=[[Κάρολος Β΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Β'Β΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕΑΕεΑ=[[Ερρίκος του Αρκούρ|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΙΟΝ}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree |Κ ΚαΔ | |Ν ΝΦρ | |Ε ΕρΒ | |Λ Λου | |Μα Μαρ | |Α ΚαΓ | |Β ΦΛο | |ΦΜ ΦΜα | |Μ ΛΑρ | |Φ Φιλ | |Γ ΚΜα |ΚΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Δ']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΝΝΦρ=[[Νικόλαος Φραγκίσκος, δούκας της Λωρραίνης|Νικόλαος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΕΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Γκιζ|Ερρίκος Β']]<br>δούκας του Γκιζ|ΛΛου=[[Λουδοβίκος του Ζουαγιέζ|Λουδοβίκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|ΜαΜαρ=[[Μαρία δούκισσα του Γκιζ|Μαρία]]<br>δούκισσα του Γκιζ, Ζουαγιέζ|ΑΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Γ']]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΒΦΛο=[[Φραγκίσκος Λουδοβίκος του Αρκούρ|Φραγκίσκος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Αρκούρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΚΟΥΡ|ΦΜΦΜα=[[Φραγκίσκος Μάριος του Λιλμπόν|Φραγκίσκος-Μάριος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΟΥΑΓΙΕΖ|ΜΛΑρ=[[Λουδοβίκος του Αρμανιάκ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΦΦιλ=[[Φίλιππος ιππότης της Λωρραίνης|Φίλιππος]]<br>ιππότης|ΓΚΜα=[[Κάρολος του Μαρσάν|Κάρολος]]<br>κόμης του Μαρσάν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΣΑΝ}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree |Κ ΚΕρ | |Λ ΚαΕ | | | | | |Μ ΛΙω | |ΕΕ Ερρ | |ΕΜ ΕΜα | |ΑΕ ΑΕρ | |ΚΦ ΚΦρ | |Ε ΕΜπ | |Ν Κρλ | |ΚΛ ΚΛο |ΚΚΕρ=[[Κάρολος Ερρίκος του Βωντεμόν|Κάρολος-Ερρίκος]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν, Κομερσύ|ΛΚαΕ=[[Κάρολος Ε΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Ε']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΜΛΙω=[[Λουδοβίκος Ιωσήφ του Γκιζ|Λουδοβίκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|ΕΕΕρρ=[[Ερρίκος του Ελμπέφ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕΜΕΜα=[[Εμμανουήλ Μαυρίκιος του Ελμπέφ|Εμμανουήλ-Μαυρίκιος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΑΕΑΕρ=[[Αλφόνσος Ερρίκος του Αρκούρ|Αλφόνσος-Ερρίκος]] <br>κόμης του Αρκούρ|ΚΦΚΦρ=[[Κάρολος Φραγκίσκος του Κομερσύ|Κάρολος-Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|ΕΕΜπ=[[Ερρίκος του Μπριόν|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΝΚρλ=[[Κάρολος του Αρμανιάκ|Κάρολος]]<br>κόμης του Αρμανιάκ|ΚΛΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Μαρσάν|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μαρσάν}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree |Κ ΚΘω | |Λε Λεο | | | | | |Φ ΦΙω | | | | | | | | | |Ι ΙωΑ | | | | | | Λου | |Γκ Γκα | |Κα Καμ |ΚΚΘω=[[Κάρολος Θωμάς του Βωντεμόν|Κάρολος-Θωμάς]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν|ΛεΛεο=[[Λεοπόλδος της Λωρραίνης|Λεοπόλδος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ του Γκιζ|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|ΙΙωΑ=[[Ιωσήφ του Αρκούρ|Ιωσήφ]]<br>κόμης του Αρκούρ|Λου=[[Λουδοβίκος του Λομπέσκ|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΓκΓκα=[[Γκαστόν του Μαρσάν|Γκαστόν]]<br>κόμης του Μαρσάν|ΚαΚαμ=[[Κάμιλλος του Μαρσάν|Κάμιλλος]]<br>πρίγκιπας του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ ΦρΑ | |Κ ΚΑλ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Λ ΛΚα |ΦΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Γ'/Α']]<br>δούκας της Λωρραίνης<br><small>σύζ.[[Μαρία Θηρεσία|Μαρία-Θηρεσία Αψβούργων]]<br>αρχιδούκισσα Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΚΑλ=[[Κάρολος Αλέξανδρος της Λωρραίνης|Κάρολος-Αλέξανδρος]]<br>στρατάρχης|ΛΛΚα=[[Λουδοβίκος Κάρολος του Μπριόν|Λουδοβίκος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Μπριόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree |Ι ΙωΒ | |Λ ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Κ ΚΕυ | |Φ ΦΚα |ΙΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ ΦρΒ | | | | | | | | | |Χ ΦεΓ | |Κ Καρ | |Ι Ισφ | |Λ Ινν | |Ρ ΡαΙ | |Ψ ΦρΔ |ΦΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΧΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|ΚΚαρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΔΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|ΙΙσφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ|ΛΙνν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡαΙ=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΨΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ']]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | ΛεΒ | | Αλβ | | Στε | | ΙωΚ | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Λεοπόλδος Β']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης|Αλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|Στε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΙωΚ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε']]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ | | ΦεΔ | | ΚαΣ | | | | | | ΙωΑ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΔ=[[Φερδινάνδος Δ΄ μέγας δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Δ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης|ΚαΣ=[[Αρχιδούκας Κάρολος Σαλβαδόρ της Αυστρίας|Κάρολος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΑ=[[Ιωσήφ Αύγουστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Αύγουστος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας}}
{{familytree | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Ροδ | | ΦρΦ | | ΌθΦ | | ΦεΚ | | ΠεΦ | | ΛεΣ | | ΦρΣ | | ΙωΦ |Ροδ=[[Ροδόλφος πρίγκηπας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>διάδοχος|ΦρΦ=[[Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος|ΌθΦ=[[Όθων της Αυστρίας|Όθων-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΠεΦ=[[Πέτρος Φερδινάνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Πέτρος-Φερδινάνδος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΛεΣ=Λεοπόλδος-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΦρΣ=Φραντς-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΦ=[[Ιωσήφ Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜαΕΜΕυ | | Γκο | | Άντ | | ΟυΣ | | ΓιΑ | | Γκε |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΕΜΕυ=[[Μαξιμιλιανός Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκο=Γκότφριντ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|Άντ=Άντον<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΟυΣ=Ούμπερτ-Σαλβαδόρ<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΓιΑ=[[Ιωσήφ Άρπαντ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Άρπαντ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκε=[[Γκέζα, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκέζα]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Όθω | | Ροβ | | Φελ | | ΚαΛ | | Ρδλ | | Στφ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>διάδοχος, τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΕ|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=[[Ροδόλφος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Στφ=Στέφαν<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
64.846

επεξεργασίες