Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚΕυ | | ΦΚα |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | ΦεΓ | | Καρ | | Ισφ | | Ινν | | ΡαΙΡΙω | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|αΙΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ']]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | ΛεΒ | | Αλβ | | Στε | | ΙωΚ | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Λεοπόλδος Β']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης|Αλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|Στε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΙωΚ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε']]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
62.173

επεξεργασίες