Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Λωρραίνης»

{{familytree | | | | | ΦρΑ | | Νικ | | Φρα | | Κάρ | | | | | | | | | | Κλα | | ΛοΑ | | Ρεν |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Α']]<br>δούκας της Λωρραίνης|Νικ=[[Νικόλαος του Μερκέρ|Νικόλαος]]<br>δούκας του Μερκιέρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΡΚΙΕΡ|Φρα=[[Φραγκίσκος του Γκιζ|Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Γκιζ|Κάρ=[[Κάρολος καρδινάλιος της Λωρραίνης|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος της Λωρραίνης|Κλα=[[Κλαύδιος του Ωμάλ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Ωμάλ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΩΜΑΛ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Α']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Ρεν=[[Ρενέ του Ελμπέφ|Ρενέ]]<br>μαρκήσιος του Ελμπέφ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΜΠΕΦ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΚαΓ | | ΦιΕ | | ΕρΑ | | | | | |Λ ΚαΜ | | ΛΒΛοΒ | | ΜΚαΩ | | | | | | ΝΚαΕ |ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Γ']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦιΕ=[[Φίλιππος-Εμμανουήλ της Λωρραίνης|Φίλιππος-Εμμανουήλ]]<br>δούκας του Μερκιέρ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Γκιζ|Ερρίκος Α']]<br>δούκας του Γκιζ|ΛΚαΜ=[[Κάρολος του Μαγιέν|Κάρολος]]<br>δούκας του Μαγιέν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΓΙΕΝ|ΛΒΛοΒ=[[Λουδοβίκος Β΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Β']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|ΜΚαΩ=[[Κάρολος του Ωμάλ|Κάρολος]]<br>δούκας του Ωμάλ|ΝΚαΕ=[[Κάρολος Α΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Α'Α΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | ΕρΒ | | ΦρΒ | | Κάρ | | ΛοΓ | | Κλα | | ΕρΜ | | ΚαΒ | | | | | | | | | | ΕεΑΕρΑ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ της Λωρραίνης|Ερρίκος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|Κάρ=[[Κάρολος του Γκιζ|Κάρολος]]<br>δούκας του Γκιζ|ΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Γ']]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Κλα=[[Κλαύδιος του Σεβρέζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Σεβρέζ|ΕρΜ=[[Ερρίκος του Μαγιέν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Μαγιέν|ΚαΒ=[[Κάρολος Β΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Β΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕεΑΕρΑ=[[Ερρίκος του Αρκούρ|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΙΟΝ}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | ΚαΔ | | ΝΦρ | | ΕρΒ | | Λου | | Μαρ | | ΚαΓ | | ΦΛο | | ΦΜα | | ΛΑρ | | Φιλ | | ΚΜα |ΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Δ']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΝΦρ=[[Νικόλαος Φραγκίσκος, δούκας της Λωρραίνης|Νικόλαος Β']]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Γκιζ|Ερρίκος Β']]<br>δούκας του Γκιζ|Λου=[[Λουδοβίκος του Ζουαγιέζ|Λουδοβίκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|Μαρ=[[Μαρία δούκισσα του Γκιζ|Μαρία]]<br>δούκισσα του Γκιζ, Ζουαγιέζ|ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Γ']]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΦΛο=[[Φραγκίσκος Λουδοβίκος του Αρκούρ|Φραγκίσκος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Αρκούρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΚΟΥΡ|ΦΜα=[[Φραγκίσκος Μάριος του Λιλμπόν|Φραγκίσκος-Μάριος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΟΥΑΓΙΕΖ|ΛΑρ=[[Λουδοβίκος του Αρμανιάκ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|Φιλ=[[Φίλιππος ιππότης της Λωρραίνης|Φίλιππος]]<br>ιππότης|ΚΜα=[[Κάρολος του Μαρσάν|Κάρολος]]<br>κόμης του Μαρσάν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΣΑΝ}}
{{familytree | ΚΘω | | Λεο | | | | | | ΦΙω | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | Λου | | Γκα | | Καμ |ΚΘω=[[Κάρολος Θωμάς του Βωντεμόν|Κάρολος-Θωμάς]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν|Λεο=[[Λεοπόλδος της Λωρραίνης|Λεοπόλδος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ του Γκιζ|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|ΙωΑ=[[Ιωσήφ του Αρκούρ|Ιωσήφ]]<br>κόμης του Αρκούρ|Λου=[[Λουδοβίκος του Λομπέσκ|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|Γκα=[[Γκαστόν του Μαρσάν|Γκαστόν]]<br>κόμης του Μαρσάν|Καμ=[[Κάμιλλος του Μαρσάν|Κάμιλλος]]<br>πρίγκιπας του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΦρΑ | | ΚΑλ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΛΚα |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Γ'/Α']]<br>δούκας της Λωρραίνης<br><small>σύζ.[[Μαρία Θηρεσία|Μαρία-Θηρεσία Αψβούργων]]<br>αρχιδούκισσα Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας</small><br>ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ-ΛΩΡΡΑΙΝΗΣ|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλέξανδρος της Λωρραίνης|Κάρολος-Αλέξανδρος]]<br>στρατάρχης|ΛΚα=[[Λουδοβίκος Κάρολος του Μπριόν|Λουδοβίκος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Μπριόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-.|- |- |- |-|-|-|-|.!}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ΦΚα | | ΚΕυ | | ΦΚα |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | ΦεΓ | | Καρ | | Ισφ | | Ινν | | ΡΙω | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ']]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | ΛεΒ | | Αλβ | | Στε | | ΙωΚ | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Λεοπόλδος Β']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης|Αλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|Στε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΙωΚ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε']]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ | | ΦεΔ | | ΚαΣ | | | | | | ΙωΑ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΔ=[[Φερδινάνδος Δ΄ μέγας δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Δ']]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης|ΚαΣ=[[Αρχιδούκας Κάρολος Σαλβαδόρ της Αυστρίας|Κάρολος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΑ=[[Ιωσήφ Αύγουστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Αύγουστος]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας}}
{{familytree | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Ροδ | | ΦρΦ | | ΌθΦ | | ΦεΚ | | ΠεΦ | | ΛεΣ | | ΦρΣ | | ΙωΦ |Ροδ=[[Ροδόλφος πρίγκηπας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>διάδοχος|ΦρΦ=[[Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος|ΌθΦ=[[Όθων της Αυστρίας|Όθων-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΠεΦ=[[Πέτρος Φερδινάνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Πέτρος-Φερδινάνδος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΛεΣ=[[Λεοπόλδος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΦρΣ=[[Φραγκίσκος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΙωΦ=[[Ιωσήφ Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜΕυ | | Γκο | | Αντ | | ΟυΣ | | ΓιΑ | | Γκε |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜΕυ=[[Μαξιμιλιανός Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκο=[[Γκόττφρητ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκόττφρητ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|Αντ=[[Αντώνιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΟυΣ=[[Ουμβέρτος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ουμβέρτος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΓιΑ=[[Ιωσήφ Άρπαντ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Άρπαντ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκε=[[Γκέζα, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκέζα]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|v-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.v| -| -| -|!.}}
{{familytree | Όθω | | Ροβ| | | Φελ| Ροβ | | ΚαΛΦελ | | ΡδλΚαΛ | | ΣτφΡδλ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>διάδοχος, τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΕ|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=[[Ροδόλφος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Στφ=[[Στέφανος των Αψβούργων|Στέφανος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
{{familytree | |!)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | Καρ | | Γεω | | Λορ | | | | | | | | | | Συμ |Καρ=[[Κάρολος των Αψβούργων|Κάρολος]]<br>τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Γεω=[[Γεώργιος φoντων ΧάμπσμπουρκΑψβούργων|Γεώργιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λορ=[[Λόρεντς, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Λόρεντς]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Συμ=[[Συμεών, αρχιδούκας της Αυστρίας|Συμεών]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦεΖ | | ΚΚω | | Αμε | | Ικμ |ΦεΖ=[[Φερδινάνδος Ζβονιμίρ των Αψβούργων|Φερδινάνδος-Ζβονιμίρ]]<br>τιτουλάριος διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας|ΚΚω=[[Κάρολος Κωνσταντίνος των Αψβούργων|Κάρολος-Κωνσταντίνος]]<br>αρχιδούκας των Αωβούργων|Αμε=[[Αμεδαίος, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Αμεδαίος]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ικμ=[[Ιωακείμ, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ιωακείμ]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε}}
{{familytree/end}}
 
==Κλάδος Τοσκάνης==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | ΛεΒ |ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | Ισφ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΒ |ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Λεοπόλδος Β']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦεΔ | | | | | | | | | | ΚαΣ |ΦεΔ=[[Φερδινάνδος Δ΄ μέγας δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Δ']]<br>μέγας δούκας Τοσκάνης|ΚαΣ=[[Αρχιδούκας Κάρολος Σαλβαδόρ της Αυστρίας|Κάρολος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΛΦε | | ΙΦε | | ΠεΦ | | | | | | | | | | ΛεΣ | | | | | | | | | | ΦρΣ |ΛΦε=[[Αρχιδούκας Λεοπόλδος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος της Τοσκάνης|ΙΦε=[[Αρχιδούκας Ιωσήφ Φερδινάνδος της Αυστρίας|Ιωσήφ-Φερδινάνδος]]<br>τιτουλάριος μέγας δούκας της Τοσκάνης|ΠεΦ=[[Πέτρος Φερδινάνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Πέτρος-Φερδινάνδος]]<br>τιτουλάριος μέγας της Τοσκάνης|ΛεΣ=[[Λεοπόλδος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΦρΣ=[[Φραγκίσκος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Γκο | | Ραι | | Λεο | | Αντ | | ΦΙω | | ΚΠι | | ΟυΣ |Γκο=[[Γκόττφρητ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκόττφρητ]]<br>τιτουλάριος μέγας δούκας της Τοσκάνης|Ραι=[[Ράινερ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ράινερ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|Λεο=[[Λεοπόλδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|Αντ=[[Αντώνιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΚΠι=[[Κάρολος Πίος, αρχιδούκας της Τοσκάνης|Κάρολος-Πίος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης|ΟυΣ=[[Ουμβέρτος Σαλβαδόρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ουμβέρτος-Σαλβαδόρ]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛΦρ | | | | | | | | | | Στφ |ΛΦρ=[[Λεοπόλδος Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Φραγκίσκος]]<br>τιτουλάριος μέγας δούκας της Τοσκάνης|Στφ=[[Στέφανος των Αψβούργων|Στέφανος]]<br>πρίγκιπας της Τοσκάνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Σιγ |Σιγ=[[Σιγισμούνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Σιγισμούνδος]]<br>τιτουλάριος μέγας δούκας της Τοσκάνης}}
{{familytree/end}}
 
==Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας==
{{familytree/start}}
{{familytree | ΛεΒ |ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας}}
{{familytree | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ισφ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δούκας της Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | Αλβ | | ΚΦε | | | | | | ΦΦε | | ΓΦρ | | Στε | | ΙΚΑ |Αλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΦε=[[Κάρολος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Κάρολος-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦΦε=[[Φρειδερίκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φρειδερίκος-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΓΦρ=[[Γουλιέλμος Φραγκίσκος της Αυστρίας|Γουλιέλμος-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Στε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΚΑ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | ΚΣτ | | Ευγ | | | | | | | | | | ΙΑυ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Τέσεν|Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΣτ=[[Κάρολος Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος Στέφανος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ευγ=[[Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΑυ=[[Ιωσήφ Αύγουστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Αύγουστος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑΦρ | | ΚΑλ | | ΛΚα | | Γου | | | | | | ΙΦρ |ΑΦρ=[[Αλβέρτος Φραγκίσκος του Τέσεν|Αλβέρτος-Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλβέρτος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Αλβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛΚα=[[Λέων Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λέων-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γου=[[Γουλιέλμος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γουλιέλμος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΦρ=[[Ιωσήφ Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙΑρ | | Γκε |ΙΑρ=[[Ιωσήφ Άρπαντ, αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΩσήφ-Άρπαντ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκε=[[Γκέζα, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκέζα]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree/end}}
 
64.749

επεξεργασίες