Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree/start}}
{{familytree | ΛεΒ |ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β']]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας}}
{{familytree | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | | | | | | | | | | |ΑΛε | | | | | | Ισφ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β'/Α']]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δούκας της Τοσκάνης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ|ΑΛε=[[Αλέξανδρος Λεοπόλδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αλέξανδρος-Λεοπόλδος]]<br>αρχιδούκας της Τοσκάνης|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | Αλβ | | ΚΦε | | | | | | Φρε | | ΓΦρ | | Στε | | ΙΚΑ |Αλβ=[[Αλβέρτος του Τέσεν|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΦε=[[Κάρολος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Κάρολος-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρε=[[Φρειδερίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρειδερίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΓΦρ=[[Γουλιέλμος Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γουλιέλμος-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Στε=[[Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Στέφανος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΚΑ=[[Ιωσήφ Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | ΚΣτ | | Ευγ | | | | | | | | | | ΙΑυ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Τέσεν|Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΣτ=[[Κάρολος Στέφανος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος Στέφανος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ευγ=[[Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΑυ=[[Ιωσήφ Αύγουστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Αύγουστος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑΦρ | | ΚΑλ | | ΛΚα | | Γου | | | | | | ΙΦρ |ΑΦρ=[[Αλβέρτος Φραγκίσκος του Τέσεν|Αλβέρτος-Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Τέσεν|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλβέρτος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Αλβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛΚα=[[Λέων Κάρολος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λέων-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γου=[[Γουλιέλμος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γουλιέλμος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΙΦρ=[[Ιωσήφ Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙΑρ | | Γκε |ΙΑρ=[[Ιωσήφ Άρπαντ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ-Άρπαντ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκε=[[Γκέζα, αρχιδούκας της Αυστρίας|Γκέζα]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree/end}}
 
62.118

επεξεργασίες