Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚΕυ | | | | | | ΦΚα |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | ΑΛε | | Ισφ | | ΑΒι | | Ινν | | ΡΙω | | Λου | | Ροδ | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β΄/Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τοσκάνης|ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ]]|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ]]|ΑΛε=[[Αλέξανδρος Λεοπόλδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αλέξανδρος-Λεοπόλδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ]]|ΑΒι=[[Αντώνιος Βίκτωρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αντώνιος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ-Ιωσήφ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λου=[[Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστράς|Ροδ=[[Ροδόλφος της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκαςαρχιεπίσκοπος τηςτου ΑυστρίαςΟμολούκ, καρδινάλιος|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ΄]]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΛΛο | | Φερ | | | | | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρα=[[Φραγκίσκος του Μεράν|Φραγκίσκος]]<br>κόμης του Μεράν|ΛΛο=[[Λεοπόλδος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φερ=[[Φερδινάνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της αυστρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε΄]]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
62.050

επεξεργασίες