Επαρχία Θηβών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

|1907
|1920
|1928<ref name=statistics1928>[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00023.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928 - Πραγματικός πληθυσμός] Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1935</ref>
|1928
|1940<ref name=statistics1940>[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00025.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940 - Πραγματικός, νόμιμος και μόνιμος πληθυσμός] Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1946</ref>
|1951<ref name=statistics1971>[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00053.pdf Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971 - Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις] Αθήνα, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 1980, 21-10-2017</ref>
|
|
|50.202
|
|54.844
|56.801