Οίκος του Ουίνδσορ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 49:
|}
 
==Γενεαλογία Οίκου Βέττιν-Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα==
== Παραπομπές ==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλβ |Αλβ=[[Αλβέρτος του Σαξ-Κόμπουργκ και Γκότα|Αλβέρτος]]<br>σύζ.[[Βασίλισσα Βικτωρία|Βικτωρία Ανοβέρου]]<br>βασ. της Βρετανίας<br>[[Οίκος του Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα|ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΥΡΚ & ΓΚΟΤΑ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΕδΖ | | | | | | Λεο |ΕδΖ=[[Εδουάρδος Ζ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Εδουάρδος Ζ΄]]<br>βασ. της Βρετανίας|Λεο=Λεοπόλδος<br>δούκας του Ώλμπανυ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΓεΕ |ΓεΕ=[[Γεώργιος Ε΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Γεώργιος Ε΄]]<br>βασ. της Βρετανίας<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΪΝΔΣΟΡ'''}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕδΗ | | Γε6 | | | | | | Ερρ | | Γργ |ΕδΗ=[[Εδουάρδος Η΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Εδουάρδος Η΄]]<br>βασ. της Βρετανίας|Γε6=[[Γεώργιος ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Γεώργιος ΣΤ΄]]<br>βασ. της Βρετανίας|Ερρ=Ερρίκος<br>δούκας του Γκλόουσεστερ|Γργ=Γεώργιος<br>δούκας του Κέντ<br><small>σύζ. [[Πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας|Μαρίνα]]<br>πριγκίπισσα της Ελλάδας|ΙΛε=Ιωάννης-Λεοπόλδος<br>του Κόμπουργκ, Γκότα|Ουμ=Ουμβέρτος|ΦΙω=Φρειδερίκος-Ιωσήφ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕλΒ | | Γου | | Ριχ | | Εδρ | | | | | | Μιχ |ΕλΒ=[[Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Ελισάβετ Β΄]]<br>βασ. της Βρετανίας<br><small>σύζ. [[Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας της Ελλάδας,<br>δούκας του Εδιμβούργου|Γου=Γουλιέλμος<br>πρίγκιπας του Γκλόουσεστερ|Ριχ=Ριχάρδος<br>δούκας του Γκλόουσεστερ|Εδρ=Εδουάρδος<br>δούκας του Κέντ|Μιχ=Μιχαήλ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Αλε | | Γεω | | Νικ | | Φρε |Αλε=Αλέξανδρος<br>κόμης του Ώλστερ|Γεω=Γεώργιος<br>κόμης του Αγ. Ανδρέα|Νικ=Νικόλαος|Φρε=Φρειδερίκος}}
{{familytree/end}}
 
== Παραπομπές ==
<references />