Οίκος του Ουίνδσορ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Αλε | | Γεω | | Νικ | | Φρε |Αλε=Αλέξανδρος<br>κόμης του Ώλστερ|Γεω=Γεώργιος<br>κόμης του Αγ. Ανδρέα|Νικ=Νικόλαος|Φρε=Φρειδερίκος}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Ζαν | | Εδο | | Αλβ | | Λεο | | Λου |Ζαν=Ζαν<br>λόρδος Κάλοντεν|Εδο=Γεώργιος<br>λόρδος του Ντάουνπατρικ|Αλβ=Αλβέρτος|Λεο=Λεοπόλδος|Λου=Λουδοβίκος}}
{{familytree/end}}