Οίκος των Ετσονιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | Ετσ | | | | | | | | | | ΧεΑ | | | | | | ΑδΑ |Ετσ=[[Έτσο της Λοθαριγγίας|Έτσο]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας|ΧεΑ=[[Χεζελίν Α΄]]<br>κόμης του Τσούλπιχ|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ της Λοθαριγγίας|Αδόλφος Α΄]]<br>κόμης του Κέλνταχ<br>[[Οίκος του Μπερκ|ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΚ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | Λιο | | ΟθΒ | | ΧεΒ | | ΕρΑ | | ΚοΓ | | ΑδΒ |Λιο=[[Λιούντολφ της Λοθαριγγίας|Λιούντολφ]]<br>κόμης του Τσούτφεν|ΟθΒ=[[Όθων Β΄ της Σουαβίας|Όθων Β΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας|Χέρμαν Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ της Λοθαριγγίας|Ερρίκος Α΄]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας|ΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Καρινθίας|Κορράδος Γ΄]]<br>δούκας της Καρινθίας|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ της Λοθαριγγίας|Αδόλφος Β΄]]<br>κόμης του Κέλνταχ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΚοΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑδΑ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Βαυαρίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Βαυαρίας|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Μπερκ|Αδόλφος Α΄]]<br>κόμης του Μπερκ}}